Rekomendacje

To miejsce na naszej stronie www dla wszystkich tych, którzy chcieliby nieco bliżej poznać Biuro Detektywistyczne ALERT, jej kadrę zarządczą, partnerów strategicznych i współpracujących z nami ekspertów i specjalistów. Podziękowań choć mamy ich wiele, niestety nie zawsze możemy okazać, ponieważ, co zrozumiałe nasi klienci chcą pozostać anonimowi a rozwiązane przez nas dla nich trudne sprawy i sytuacje zarówno te biznesowe jak i prywatne nie nadają się często do opublikowania nawet po ich anonimizacji. Praca profesjonalnego detektywa to „dyskretne działanie w cieniu” często bez splendoru i poklasku, Agencja Detektywistyczna ALERT go nie potrzebuje, a za obdarzenie nas zaufaniem w zamian proponujemy uczciwość, profesjonalizm i skuteczność. Jednak dla wszystkich tych, którzy chcieliby podzielić się z nami oraz naszymi ewentualnymi przyszłymi klientami na forum swoją opinią o usługach oraz współpracy z Biurem Detektywistycznym ALERT zakontraktowaliśmy u firmy TrustMate.io narzędzie, które pozwala wyrazić je w sposób transparentny, rzetelny i swobodny. Dbając o reputację naszej Grupy również na rynku e-commerce, który nie ominął branży detektywistycznej, wiemy jak ważne w dobie wszechobecnego Internetu są dziś opinie innych dla innych w sieci i social mediach, o ile oczywiście są one prawdziwe. Umieszczony po lewej stronie ekranu widget firmy TrustMate.io (na urządzeniach mobilnych to "gwiazdka" u dołu ekranu) zaprasza do sprawdzenia wystawionych opinii o Grupie Detektywistycznej ALERT, aplikacja ta jest obsługiwana i weryfikowana przez serwis producenta, co daje bardzo transparentne i rzetelne narzędzie pozyskania wiedzy o nas, nie tylko opinii pozostawionych na naszej witrynie, ale również zaimportowanych z innych źródeł.

 • Koordynator Grupy Detektywistycznej Alert.

  KOORDYNATOR GRUPY ALERT

   

  Kadrę zarządczą Grupy ALERT tworzą byli oficerowie i pracownicy służb specjalnych z bardzo dużym doświadczeniem, które przekłada się na profesjonalizm i skuteczność działań naszej Grupy. Głównym Koordynatorem Operacyjnym Grupy ALERT jest Wojciech Szczurek, były funkcjonariusz Wywiadu Celnego i Skarbowego z blisko 30-letnim stażem służby i pracy na wielu stanowiskach w tym kierowniczych, które łączyło jedno, skuteczne zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i transgranicznej vis: https://grupa-alert.pl/profesjonalizm.html . Za wykonywane trudne i niebezpieczne operacje specjalne był wielokrotnie nagradzany i awansowany, a zwieńczeniem tej niełatwej służby było zaszczytne wyróżnienie na wniosek Zarządu z Londynu Służby ds. Zwalczania Przestępczości UK HMRC i Biura Łącznikowego Krajowej Agencji ds. Przestępczości przy Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie otrzymane z rąk Ambasadora Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii Mr Robina Barnetta.   

 • Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów.

  Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

   

  Grupa Detektywistyczna ALERT wspiera aktywnie inicjatywy na rzecz podnoszenia jakości usług wykonywanych przez prywatnych detektywów, dba o wysoki poziom zawodowy i etyczny środowiska detektywistycznego w całym kraju, dlatego jej kadra zarządcza zasiliła poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów - vis:  https://psld.pl/czlonkowie/detektywi/mazowieckie/szczurek-wojciech/   którego statutowe cele to: prowadzenie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, reprezentowanie interesów licencjonowanych detektywów wobec organów władzy i administracji państwowej, samorządu zawodowego, terytorialnego i gospodarczego, kształtowanie pozytywnego odbioru roli społecznej i zawodowej grupy licencjonowanych detektywów, obronę oraz ochronę praw i interesów zawodowych środowiska detektywistycznego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia, rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o przedmiocie działalności i celach zbieżnych z działalnością Stowarzyszenia, integrowanie i współorganizowanie życia koleżeńskiego środowiska zawodowego detektywów oraz promocję Stowarzyszenia i jego członków na rynku usług detektywistycznych. Grupa Detektywistyczna ALERT w pełni identyfikuje się z celami PSLD oraz ma ambicje wchodząc w jego struktury stać się ogniwem opiniotwórczym i stymulującym środowisko detektywistyczne w Polsce do osiągania najwyższych standardów kompetencyjnych, jakościowych, prawnych i etycznych.

 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Prywatnych Detektywów i Organizacji Służb Bezpieczeństwa

  World Association of Detectives

   

  Agencja Detektywistyczna ALERT jest członkiem Światowego Stowarzyszenia Detektywów (W.A.D. – World Association of Detectives), które jest Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prywatnych Detektywów i Organizacji Służb Bezpieczeństwa. Zostało ono utworzone w 1921 roku i jest obecnie największym tego typu stowarzyszeniem na świecie. W roku 2020 r. W.A.D. miała prawie 1000 członków w ponad 80 krajach. Podstawą powstania W.A.D. były idee i cele takie jak: promowanie i utrzymywanie najwyższych praktyk etycznych w zawodzie prywatnego detektywa lub służby ochrony; przyjmowanie na członków tylko takich osób i podmiotów świadczących usługi detektywistyczne, których pochodzenie osobiste i zawodowe oraz powiązania biznesowe ściśle przestrzegają zasad etyki, praworządności, dochowują najwyższej staranności w realizowaniu usług oraz są kompetentne do ich wykonania; wyeliminowanie nierzetelnych, niekompetentnych i nieodpowiedzialnych członków zawodu oraz wspieranie i utrwalanie ducha współpracy wśród swoich członków oraz ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w egzekwowanie prawa oraz rozwijanie i ustanawianie wzajemnego poczucia zaufania, dobrej woli i przyjaźni między agencjami i biurami detektywistycznymi.

 • Biuro Detektywistyczne Alert członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

  POLSKIE TOWARZYSTWO KRYMINALISTYCZNE

   

  Grupa Detektywistyczna ALERT ściśle kooperuje z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym z siedzibą w Warszawie, które prowadzi szeroką działalność ekspercką, wykonując na rzecz organów procesowych, kancelarii adwokackich, administracji oraz innych instytucji i osób prywatnych ekspertyzy z różnych dziedzin kryminalistyki. Ekspertyzy są wykonywane w Laboratorium Kryminalistycznym Instytutu Kryminalistyki PTK, wyposażonym w specjalistyczny sprzęt analityczny, odpowiednie środki i oprogramowanie. Eksperci PTK to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym, którzy po spełnieniu rygorystycznych wymogów procedury kwalifikacyjnej, na mocy decyzji Rady Naukowej, uzyskali tytuł eksperta Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Aktualnie Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne dysponuje kadrą ponad 130 ekspertów, są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi.

 • Agencja Detektywistyczna Alert partnerem KIPG.

  Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego

   

  Partnerem strategicznym Grupy Detektywistycznej ALERT jest Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego z siedzibą w Warszawie. Organizacja skonstruowana w oparciu o najnowsze zmiany prawa w zakresie analiz ryzyka transakcyjnego w MŚP, a także w podmiotach korporacyjnych, którą tworzą zespoły wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów biznesu wśród których są współtwórcy sukcesów największych firm windykacyjnych i agencji marketingowych w Polsce. Na bazie podpisanej współpracy Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego udostępnia Grupie Detektywistycznej ALERT narzędzia pozwalające szybko i efektywnie zweryfikować płynność finansową badanych podmiotów oraz zyskać przewagę konkurencyjną dla zleceniodawców Grupy ALERT poprzez wyprzedzający i kompletny wywiad gospodarczy. Pełny dostęp do platformy informacyjnej Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego pozwala Grupie Detektywistycznej ALERT korzystać z wiedzy zagregowanej w 64 źródłach informacji gospodarczych co oznacza pełny i rzetelny rating o każdej z 2,5 mln aktywnych firm w Polsce.

 • Grupę Detektywistyczną Alert wspomaga system beck KRS.

  System Informacji CH Beck KRS

   

  Grupa Detektywistyczna ALERT uzyskała licencję na okres 36 miesięcy uprawniajacą do pełnego korzystania z Informacji Gospodarczej Systemu Legalis CH Beck, który pozwala na dynamiczne i funkcjonalne połączenie źródła danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego. Umożliwia to bierzącą ocenę standingu finansowego przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdania finansowe z e-krs, uzyskanie dodatkowych źródeł danych o podmiocie: dofinansowań, danych z Biuletynu Zamówien Publicznych i stron Komisji Europejskiej. Agreguje informacje o zadłużeniach oraz monitoringu mediów opartym o wybrane portale wraz z historią zmian oraz aktualnym stanem wszystkich danych. Wyniki analizy za pomocą Systemu Legalis CH Beck KRS pozwalają na przejrzyste przedstawienie graficznych powiązań biznesowych z monitorowanymi osobami i podmiotami. Licencja Beck KRS umożliwia Grupie ALERT wgląd w dane i relacje ponad 4,5 mln osób i podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w tym wzajemnych powiązań kapitałowych oraz informacji o przekształceniach. Zakres ten obejmuje zarówno Rejestr Przedsiębiorców KRS jak i Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ. Powiązania dotyczące podmiotów oraz osób fizycznych pełniących w nich różne funkcje – począwszy od członków zarządu, poprzez wspólników, prokurę i członków rad nadzorczych, a skończywszy na likwidatorach i kuratorach. 

 • Agencja Detektywistyczna Alert - zaufany kontrahent.

  Certyfikat Zaufany kontrahent

   

  Grupa Detektywistyczna ALERT uzyskała certyfikat Zaufany kontrahent, którym mogą legitymować się nieliczne podmioty gospodarcze o transparentnej strukturze organizacyjnej, charakteryzujące się najwyższą starannością realizowanych usług, terminowością oraz dbałością o bezpieczeństwo swoich klientów. Certyfikat to rezultat zaawansowanej weryfikacji obejmującej między innymi stałą analizę 58 kluczowych komercyjnych baz danych, które kontrolują bieżącą kondycję finansową oraz zdolności operacyjne, taktyczne i strategiczne sprawdzanego podmiotu. Certyfikat „Zaufany kontrahent” umożliwia każdemu zainteresowanemu pełny wgląd w sytuację permanentnie monitorowanej firmy. Pozwala to na zachowanie najwyższych standardów certyfikacyjnych które odbywają pod nadzorem Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego.

Partnerzy
  • Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów