Rekomendacje

To miejsce na naszej stronie www dla wszystkich, którzy chcieliby bliżej poznać Biuro Detektywistyczne ALERT, jej kadrę zarządczą, partnerów strategicznych i współpracujących z nami ekspertów i specjalistów. Podziękowań choć mamy ich wiele, niestety nie zawsze możemy okazać, ponieważ, co zrozumiałe nasi klienci chcą pozostać anonimowi a zrealizowane przez nas dla nich trudne sprawy i sytuacje zarówno te biznesowe jak i prywatne nie nadają się często do opublikowania nawet po ich anonimizacji. Praca profesjonalnego detektywa to „dyskretne działanie w cieniu” często bez splendoru i poklasku, Agencja Detektywistyczna ALERT go nie potrzebuje, a za obdarzenie nas zaufaniem w zamian proponujemy uczciwość, profesjonalizm i skuteczność. A dla wszystkich tych, którzy chcieliby podzielić się z nami oraz naszymi ewentualnymi przyszłymi klientami na forum swoją opinią o usługach oraz współpracy z Grupą Detektywistyczną ALERT zakontraktowaliśmy u firmy TrustMate.io narzędzie, które pozwala wyrazić je w sposób transparentny, rzetelny i swobodny. Dbając o reputację naszej Grupy również na rynku e-commerce, który nie ominął branży detektywistycznej, wiemy jak ważne w dobie wszechobecnego Internetu są dziś opinie innych dla innych w sieci i social mediach, o ile oczywiście są one prawdziwe. Umieszczony po lewej stronie ekranu widget firmy TrustMate.io (na urządzeniach mobilnych typu telefon itp., to "gwiazdka" u dołu ekranu) zaprasza do sprawdzenia wystawionych opinii o Grupie Detektywistycznej ALERT, aplikacja ta jest obsługiwana i weryfikowana przez serwis producenta, co daje klarowne i weryfikowalne narzędzie pozostawionych informacji przez naszych zleceniodawców o naszej skuteczności, nie tylko opinii pozostawionych na naszej witrynie, ale również zaimportowanych z innych źródeł.

 • Rzetelne opinie o Agencji Detektywistycznej ALERT.

  Certyfikat wystawionych opinii Grupie Detektywistycznej ALERT

   

  Każda ocena - opinia wystawiona na naszej stronie internetowej to rezultat czasochłonnej, niełatwej i pełnego zaangażowania pracy detektywów Grupy Detektywistycznej ALERT. Jest to swoiste świadectwo wystawione nam przez naszych Zleceniodawców lub Kontrahentów i zweryfikowane przez firmę TrustMate.io, która potwierdza na bieżąco poprzez tzw. Certyfikat Wystawionych Opinii Agencji Detektywistycznej ALERT, naszą staranność oraz jednoznacznie wskazuje jako ich sprawcę i dysponenta. Dzięki temu Biuro Detektywistyczne ALERT ma całkowitą i niezbywalną kontrolę nad wszystkimi zebranymi rekomendacjami, które bez ograniczeń może wykorzystywać w dowolnych celach sprzedażowych i marketingowych oraz legalnie i w pełni bezpieczne przekazywać autentyczne recenzje do Google, a to z kolei jest bardzo istotne dla naszych przyszłych, potencjalnych Klientów, co w dobie handlu fałszywymi i nieuczciwymi opiniami jest nie do przecenienia (vis: https://grupa-alert.pl/kupowanie---sprzedawanie-opinii-w-internecie!.html).  

 • Agencja Detektywistyczna ALERT - profesjonalne usługi detektywistyczne.

  KOORDYNATOR GRUPY ALERT

   

  Kadrę zarządczą Grupy ALERT tworzą byli oficerowie służb specjalnych z bardzo dużym doświadczeniem, które przekłada się na profesjonalizm i skuteczność działań Grupy. Głównym Koordynatorem Operacyjnym Grupy ALERT jest Wojciech Szczurek, były funkcjonariusz Wywiadu Celnego i Skarbowego z 30-letnim stażem służby na wielu stanowiskach w tym kierowniczych, które łączyło jedno, skuteczne zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i transgranicznej vis: https://grupa-alert.pl/profesjonalizm.html . Za wykonywane trudne i niebezpieczne operacje specjalne był wielokrotnie nagradzany i awansowany, a zwieńczeniem tej niełatwej służby było zaszczytne wyróżnienie na wniosek Zarządu z Londynu Służby ds. Zwalczania Przestępczości UK HMRC i Biura Łącznikowego Krajowej Agencji ds. Przestępczości przy Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie otrzymane z rąk Ambasadora Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii Mr Robina Barnetta. W listopadzie 2023 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów Wojciech Szczurek został powołany na zastępcę Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego PSLD.  

 • Agencja Detektywistyczna ALERT w walce z sektami.

  Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

   

  Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach (DCI) jest eksperckim partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT. DCI - to jednostka prowadzącą badania w zakresie nowych ruchów religijnych, sekt, a także manipulacji doktrynalnej, psychologicznej oraz ideologicznej. Centrum prowadzi działalność badawczą, ekspercką i edukacyjną. Jest placówką oferującą pomoc osobom poszkodowanym przez działalność destrukcyjnych grup kultowych, jak też uwikłanym w niedojrzałe, zbudowane na manipulacji formy przynależności do prawidłowo funkcjonujących grup czy ruchów. Misją DCI jest ochrona człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną. Bezpośrednia współpraca DCI z Grupą Detektywistyczną ALERT pozwala skutecznie realizować działania, których podstawowym celem jest pomoc osobom zindoktrynowanym przez sekty.  

   

 • Agencja Detektywistyczna ALERT - profesjonalne usługi detektywistyczne.

  Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

   

  Grupa Detektywistyczna ALERT wspiera aktywnie inicjatywy na rzecz podnoszenia jakości usług wykonywanych przez prywatnych detektywów, dba o wysoki poziom zawodowy i etyczny środowiska detektywistycznego w całym kraju, dlatego jej kadra zarządcza zasiliła poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów - vis:  https://psld.pl/czlonkowie/detektywi/mazowieckie/szczurek-wojciech/   którego statutowe cele to: prowadzenie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, reprezentowanie interesów licencjonowanych detektywów wobec organów władzy i administracji państwowej, samorządu zawodowego, terytorialnego i gospodarczego, kształtowanie pozytywnego odbioru roli społecznej i zawodowej grupy licencjonowanych detektywów, obronę oraz ochronę praw i interesów zawodowych środowiska detektywistycznego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia, rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o przedmiocie działalności i celach zbieżnych z działalnością Stowarzyszenia, integrowanie i współorganizowanie życia koleżeńskiego środowiska zawodowego detektywów oraz promocję Stowarzyszenia i jego członków na rynku usług detektywistycznych. Grupa Detektywistyczna ALERT w pełni identyfikuje się z celami PSLD oraz ma ambicje wchodząc w jego struktury stać się ogniwem opiniotwórczym i stymulującym środowisko detektywistyczne w Polsce do osiągania najwyższych standardów kompetencyjnych, jakościowych, prawnych i etycznych.

 • Eksperci współpracujący z Agencją Detektywistyczną ALERT.

  POLSKIE TOWARZYSTWO KRYMINALISTYCZNE

   

  Grupa Detektywistyczna ALERT ściśle kooperuje z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym z siedzibą w Warszawie, które prowadzi szeroką działalność ekspercką, wykonując na rzecz organów procesowych, kancelarii adwokackich, administracji oraz innych instytucji i osób prywatnych ekspertyzy z różnych dziedzin kryminalistyki. Ekspertyzy są wykonywane w Laboratorium Kryminalistycznym Instytutu Kryminalistyki PTK, wyposażonym w specjalistyczny sprzęt analityczny, odpowiednie środki i oprogramowanie. Eksperci PTK to specjaliści o najwyższych kwalifikacjach i uznaniu w środowisku kryminalistycznym, którzy po spełnieniu rygorystycznych wymogów procedury kwalifikacyjnej, na mocy decyzji Rady Naukowej, uzyskali tytuł eksperta Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Aktualnie Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne dysponuje kadrą ponad 130 ekspertów, są to głównie byli eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP i laboratoriów policyjnych oraz uniwersyteccy pracownicy naukowi.

 • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem IKD.

  Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Prywatnych Detektywów

   

  „Internationale Kommission der Detektiv - Verbände” (IKD) - to międzynarodowa organizacja parasolowa składająca się ze stowarzyszeń organizacji zawodowych śledczych i praktyków ds. bezpieczeństwa na całym świecie, która swoją siedzibę ma we Wiedniu w Austrii. IKD koncentruje się na utrzymaniu najwyższych standardów, przestrzeganiu swojego kodeksu etycznego i promowaniu harmonizacji przepisów w kierunku wspólnego minimalnego standardu, szczególnie w obrębie Unii Europejskiej. W 2023 roku Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów weszło oficjalnie w skład struktur IKD i tym samym każdy członek PSLD w tym Agencja Detektywistyczna ALERT z automatu stała się członkiem również IKD i może w pełni korzystać z dorobku, doświadczenia oraz specjalistycznych narzędzi tej prestiżowej i bardzo skutecznej międzynarodowej organizacji.

   

 • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.

  World Association of Detectives

   

  Agencja Detektywistyczna ALERT jest członkiem Światowego Stowarzyszenia Detektywów (W.A.D. – World Association of Detectives), które jest Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prywatnych Detektywów i Organizacji Służb Bezpieczeństwa. Zostało ono utworzone w 1921 roku i jest obecnie największym tego typu stowarzyszeniem na świecie. W roku 2020 r. W.A.D. miała prawie 1000 członków w ponad 80 krajach. Podstawą powstania W.A.D. były idee i cele takie jak: promowanie i utrzymywanie najwyższych praktyk etycznych w zawodzie prywatnego detektywa lub służby ochrony; przyjmowanie na członków tylko takich osób i podmiotów świadczących usługi detektywistyczne, których pochodzenie osobiste i zawodowe oraz powiązania biznesowe ściśle przestrzegają zasad etyki, praworządności, dochowują najwyższej staranności w realizowaniu usług oraz są kompetentne do ich wykonania; wyeliminowanie nierzetelnych, niekompetentnych i nieodpowiedzialnych członków zawodu oraz wspieranie i utrwalanie ducha współpracy wśród swoich członków oraz ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w egzekwowanie prawa oraz rozwijanie i ustanawianie wzajemnego poczucia zaufania, dobrej woli i przyjaźni między agencjami i biurami detektywistycznymi.

 • Eksperci współpracujący z Agencją Detektywistyczną ALERT.

  Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego

   

  Partnerem strategicznym Grupy Detektywistycznej ALERT jest Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego. Organizacja skonstruowana w oparciu o najnowsze zmiany prawa w zakresie analiz ryzyka transakcyjnego w MŚP, a także w korporacjach, którą tworzą zespoły wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów biznesu wśród których są współtwórcy sukcesów największych firm windykacyjnych i agencji marketingowych w Polsce. Na bazie podpisanej współpracy Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego udostępnia Agencji ALERT narzędzia pozwalające efektywnie zweryfikować płynność finansową podmiotów oraz zyskać przewagę konkurencyjną dla naszych zleceniodawców poprzez wyprzedzający wywiad gospodarczy. Pełny dostęp do platformy informacyjnej KIPG pozwala Grupie ALERT korzystać z wiedzy zagregowanej w 64 źródłach informacji gospodarczych co oznacza pełny i rzetelny rating o każdej z 2,5 mln aktywnych firm w Polsce.

 • Eksperci Agencji Detektywistycznej ALERT.

  System Informacji CH Beck KRS

   

  Grupa Detektywistyczna ALERT uzyskała licencję na okres 36 miesięcy uprawniającą do korzystania z systemu Legalis CH Beck, umożliwiający funkcjonalne połączenie źródła danych z Krajowego Rejestru Sądowego i Monitora Sądowego oraz Gospodarczego. Usprawnia to ocenę standingu finansowego przedsiębiorstw w oparciu o sprawozdania finansowe z e-krs, uzyskanie dodatkowych źródeł danych o podmiocie: dofinansowań, danych z Biuletynu Zamówień Publicznych i stron Komisji Europejskiej. Agreguje informacje o zadłużeniach oraz monitoringu opartym o wybrane portale wraz z historią zmian. Wyniki analizy pozwalają na przedstawienie graficznych powiązań biznesowych z monitorowanymi osobami i podmiotami, umożliwia to wgląd w dane i relacje ponad 4,5 mln osób i podmiotów wpisanych do KRS w tym wzajemnych powiązań kapitałowych oraz informacji o przekształceniach. Zakres ten obejmuje zarówno Rejestr Przedsiębiorców KRS jak i Rejestr Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych oraz zawodowych, fundacji i ZOZ, powiązania podmiotów oraz osób fizycznych pełniących w nich różne funkcje – począwszy od członków zarządu, poprzez wspólników, prokurę i członków rad nadzorczych, a skończywszy na likwidatorach i kuratorach. 

 • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.

  Certyfikat Zaufany kontrahent

   

  Grupa Detektywistyczna ALERT uzyskała certyfikat Zaufany kontrahent, którym mogą legitymować się nieliczne podmioty gospodarcze o transparentnej strukturze organizacyjnej, charakteryzujące się najwyższą starannością realizowanych usług, terminowością oraz dbałością o bezpieczeństwo swoich klientów. Certyfikat to rezultat zaawansowanej weryfikacji obejmującej między innymi stałą analizę 72 kluczowych komercyjnych baz danych, które kontrolują bieżącą kondycję finansową oraz zdolności operacyjne, taktyczne i strategiczne sprawdzanego podmiotu. Certyfikat „Zaufany kontrahent” umożliwia każdemu zainteresowanemu pełny wgląd w sytuację permanentnie monitorowanej firmy. Pozwala to na zachowanie najwyższych standardów certyfikacyjnych które odbywają pod nadzorem Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego.

Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.