Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

 • Agencja Detektywistyczna ALERT w walce z sektami.

  Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

 

Grupa Detektywistyczna ALERT nawiązała współpracę z ekspercką organizacją wiedzy o sektach.

Praktycznie każdy blog jaki dotąd ukazał się na naszej stronie internetowej był opisaniem czynności detektywistycznych podjętych wskutek zleceń jakie przyszło realizować Agencji Detektywistycznej ALERT dla naszych klientów. Przedstawiamy zwłaszcza te obszary naszych działań, które (po zanonimizowaniu szczegółów) mogą być pomocne dla innych, być przestrogą czy wskazówką do podjęcia właściwych kroków w trudnych lub bardzo trudnych sytuacjach zarówno prywatnych jak i biznesowych. Tak też było gdy ostrzegaliśmy przed uwikłaniem się w „sidła sekt” na naszym blogu vis: https://grupa-alert.pl/uwaga-sekta-!.html, gdzie wskazywaliśmy na zidentyfikowane objawy uzależnienia od tych toksycznych, pseudo-religijnych grup. Uczulaliśmy na przyjrzenie się niektórym zmianom w zachowaniu bliskich osób, u których podejrzewa się takie zaangażowanie. Pomoc profesjonalnego podmiotu zajmującego się usługami detektywistycznymi w takich przypadkach może być kluczowa, ale nie do przecenienia jest wtedy wsparcie ekspertów w tej dziedzinie, jakimi bezsprzecznie dysponuje właśnie Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, które mieści się przy klasztorze św. Józefa na warszawskim Służewcu. To właśnie tam konsultowaliśmy (za zgodą naszych zleceniodawców i przy nader przychylnym, otwartym i niezwykle pomocnym podejściu o. Emila – Dyrektora Centrum) wszelkie ważkie i delikatne kwestie związane z właściwym postępowaniem z osobami i wobec nich, które zostały zindoktrynowane przez sekty. To dzięki doradztwu tego „fachowego ciała” o wyjątkowym doświadczeniu i wiedzy mogliśmy dogłębnie poznać mechanizmy manipulacji występujące w sektach i sposoby na ich przeciwdziałanie, za co na łamach dzisiejszego bloga chcemy przy okazji bardzo podziękować. Zainicjowana „ad hoc” pod koniec bieżącego roku współpraca Agencji Detektywistycznej ALERT z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach dzięki wzajemnym otwartym relacjom znalazła efekt w postaci podjęcia jej w wymiarze szerszym i długofalowym, co może przełożyć się tylko na skuteczność podejmowanych działań w przyszłości przez Grupę Detektywistyczną ALERT w przypadku konieczności pomocy w tym zakresie potencjalnym naszym zleceniodawcom.

Dominikańskie Centrum Informacji jako wsparcie doradczo – konsultacyjne Biura Detektywistycznego ALERT.

Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach (DCI) - to jednostka prowadzącą badania w zakresie nowych ruchów religijnych, sekt, a także manipulacji doktrynalnej, psychologicznej oraz ideologicznej. Centrum prowadzi działalność badawczą, ekspercką i edukacyjną. Jest placówką oferującą pomoc osobom poszkodowanym przez działalność destrukcyjnych grup kultowych, jak też uwikłanym w niedojrzałe, zbudowane na manipulacji formy przynależności do prawidłowo funkcjonujących grup czy ruchów. Misją DCI jest ochrona człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną. Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach prowadzi aktywną działalność pomocową przejawiającą się głównie w spotkaniach indywidualnych; konsultacjach telefonicznych oraz mailowych poprzez platformy komunikacyjne, konsultacjach teologiczno-duszpasterskich, kierowaniem do odpowiednich specjalistów, stałym kontaktem z byłymi członkami sekt lub ich bliskimi (udzielaniem wsparcia, mediacjami). Co ważne, przynależność do Kościoła katolickiego nie stanowi warunku uzyskania pomocy w Centrum. Zainicjowana bezpośrednia współpraca DCI z Grupą Detektywistyczną ALERT pozwoli skutecznie realizować działania, których podstawowym celem jest pomoc osobom zindoktrynowanym przez sekty.

Dane kontaktowe: Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

Klasztor oo. Dominikanów

ul. Dominikańska 2, 02741 Warszawa

tel.: 662 180 945 lub 536 004 142

dyżury telefoniczne: wtorek 9.0012.00 i 13.0015.00; środa 16.0019.00

e-mail: osrodek.warszawa@dominikanie.pl; strona internetowa: www.sekty.dominikanie.pl 

 

Wojciech Szczurek
Detektyw Koordynator Operacyjny Grupy ALERT

Dodaj komentarz
Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.