Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów

 

Grupa Detektywistyczna ALERT wspiera aktywnie inicjatywy na rzecz podnoszenia jakości usług prywatnych detektywów, dba o wysoki poziom zawodowy i etyczny środowiska detektywistycznego dlatego weszła w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, którego statutowe cele to: prowadzenie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, reprezentowanie interesów licencjonowanych detektywów wobec organów władzy i administracji państwowej, samorządu zawodowego, terytorialnego i gospodarczego, kształtowanie pozytywnego odbioru roli społecznej i zawodowej grupy licencjonowanych detektywów, obronę oraz ochronę praw i interesów zawodowych środowiska detektywistycznego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia, rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o przedmiocie działalności i celach zbieżnych z działalnością Stowarzyszenia, integrowanie i współorganizowanie życia koleżeńskiego środowiska zawodowego detektywów oraz promocję Stowarzyszenia i jego członków na rynku usług detektywistycznych. Grupa Detektywistyczna ALERT w pełni identyfikuje się z celami PSLD oraz ma ambicje wchodząc w jego struktury stać się ogniwem opiniotwórczym i stymulującym środowisko detektywistyczne w Polsce do osiągania najwyższych standardów kompetencyjnych, jakościowych, prawnych i etycznych.

Partnerzy
    • Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów