System Informacji CH Beck KRS

 

Grupa Detektywistyczna ALERT uzyskała licencję na okres 36 miesięcy uprawniającą do korzystania z systemu Legalis CH Beck, umożliwiający funkcjonalne połączenie źródła danych z Krajowego Rejestru Sądowego i Monitora Sądowego oraz Gospodarczego. Usprawnia to ocenę standingu finansowego przedsiębiorstw w oparciu o sprawozdania finansowe z e-krs, uzyskanie dodatkowych źródeł danych o podmiocie: dofinansowań, danych z Biuletynu Zamówień Publicznych i stron Komisji Europejskiej. Agreguje informacje o zadłużeniach oraz monitoringu opartym o wybrane portale wraz z historią zmian. Wyniki analizy pozwalają na przedstawienie graficznych powiązań biznesowych z monitorowanymi osobami i podmiotami, umożliwia to wgląd w dane i relacje ponad 4,5 mln osób i podmiotów wpisanych do KRS w tym wzajemnych powiązań kapitałowych oraz informacji o przekształceniach. Zakres ten obejmuje zarówno Rejestr Przedsiębiorców KRS jak i Rejestr Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych oraz zawodowych, fundacji i ZOZ, powiązania podmiotów oraz osób fizycznych pełniących w nich różne funkcje – począwszy od członków zarządu, poprzez wspólników, prokurę i członków rad nadzorczych, a skończywszy na likwidatorach i kuratorach. 

Partnerzy
    • Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów
    • MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ PRYWATNYCH DETEKTYWÓW
    • MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ PRYWATNYCH DETEKTYWÓW