System Informacji CH Beck KRS

 

Grupa Detektywistyczna ALERT uzyskała licencję na okres 36 miesięcy uprawniajacą do pełnego korzystania z Informacji Gospodarczej Systemu Legalis CH Beck, który pozwala na dynamiczne i funkcjonalne połączenie źródła danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego. Umożliwia to bierzącą ocenę standingu finansowego przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdania finansowe z e-krs, uzyskanie dodatkowych źródeł danych o podmiocie: dofinansowań, danych z Biuletynu Zamówien Publicznych i stron Komisji Europejskiej. Agreguje informacje o zadłużeniach oraz monitoringu mediów opartym o wybrane portale wraz z historią zmian oraz aktualnym stanem wszystkich danych. Wyniki analizy za pomocą Systemu Legalis CH Beck KRS pozwalają na przejrzyste przedstawienie graficznych powiązań biznesowych z monitorowanymi osobami i podmiotami. Licencja Beck KRS umożliwia Grupie ALERT wgląd w dane i relacje ponad 4,5 mln osób i podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w tym wzajemnych powiązań kapitałowych oraz informacji o przekształceniach. Zakres ten obejmuje zarówno Rejestr Przedsiębiorców KRS jak i Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ. Powiązania dotyczące podmiotów oraz osób fizycznych pełniących w nich różne funkcje – począwszy od członków zarządu, poprzez wspólników, prokurę i członków rad nadzorczych, a skończywszy na likwidatorach i kuratorach. 

Partnerzy
    • Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów