World Association of Detectives

 

Agencja Detektywistyczna ALERT jest członkiem Światowego Stowarzyszenia Detektywów (W.A.D. – World Association of Detectives), które jest Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prywatnych Detektywów i Organizacji Służb Bezpieczeństwa. Zostało ono utworzone w 1921 roku i jest obecnie największym tego typu stowarzyszeniem na świecie. W roku 2020 r. W.A.D. miała prawie 1000 członków w ponad 80 krajach. Podstawą powstania W.A.D. były idee i cele takie jak: promowanie i utrzymywanie najwyższych praktyk etycznych w zawodzie prywatnego detektywa lub służby ochrony; przyjmowanie na członków tylko takich osób i podmiotów świadczących usługi detektywistyczne, których pochodzenie osobiste i zawodowe oraz powiązania biznesowe ściśle przestrzegają zasad etyki, praworządności, dochowują najwyższej staranności w realizowaniu usług oraz są kompetentne do ich wykonania; wyeliminowanie nierzetelnych, niekompetentnych i nieodpowiedzialnych członków zawodu oraz wspieranie i utrwalanie ducha współpracy wśród swoich członków oraz ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w egzekwowanie prawa oraz rozwijanie i ustanawianie wzajemnego poczucia zaufania, dobrej woli i przyjaźni między agencjami i biurami detektywistycznymi.

Partnerzy
    • Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów
    • MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ PRYWATNYCH DETEKTYWÓW
    • MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ PRYWATNYCH DETEKTYWÓW