Eksmisja uciążliwego lokatora

  • Wyjście awaryjne - eksmisja.

    Wyjście awaryjne - eksmisja.

Kłopotliwy najemca, oszust, naciągacz …

Ustawa o ochronie praw lokatorów określa, jak wygląda przebieg postępowania sądowego w sprawie eksmisji, komu przysługuje prawo do lokalu socjalnego, jak również reguluje zasady rozliczeń pomiędzy właścicielem a byłym najemcą mieszkającym nadal w lokalu. Właściwe przepisy określają też zasady wypłaty odszkodowań właścicielom lokali, którzy – mimo wyroku sądowego [sit!] – mają nadal zajęte mieszkanie.

A jak się ma do tego rzeczywistość?

Polskie prawo chroni najemców bardziej niż wynajmujących. Zasada ochrony praw najemców wpisana jest nawet w Konstytucję (zobacz art. 75 i 76).
Wynajmujący są na słabszej pozycji i mają dużo bardziej utrudnioną drogę do odzyskania posiadania lokalu i swojej należności. Z naszych dotychczasowych doświadczeń, a właściwie doświadczeń naszych Zleceniodawców wynika, że w znakomitej większości nie mogli oni sobie w żaden sposób poradzić z najemcą, który nie chciał opuścić mieszkania lub lokalu użytkowego, nie uiszczał czynszu, ani innych opłat eksploatacyjnych.

Ostatnio w stolicy Grupa ALERT zaobserwowała specyficzne oszustwo, które nazwano „najemca-naciągacz”. Polega ono w dużym uproszczeniu na tym, iż nieuczciwe osoby, podmioty gospodarcze wynajmując lokal z góry planują nie wywiązywanie się z umowy najmu. Do tego stosują szereg metod i uników, by ich zachowania (brak opłat, należności) były po części uzasadnione okolicznościami, które sami kreują na potrzeby realizowanego oszustwa.

Eksmisja komornicza, przywrócenie prawa posiadania, roszczenia posesoryjne.

Czy prawo do mieszkania, lokalu jest prawem nadrzędnym nad prawem do własności? Czy zameldowanie, przebywanie w nieswoim mieszkaniu uprawnia do dysponowania nim bardziej najemcy niż właścicielowi ?

Zadzwoń !

Wysłuchamy Cię, porozmawiamy i skontaktujemy z naszym ekspertem, który doradzi  co należy zrobić. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa, której bezwzględnie przestrzegamy. Nie ma sytuacji bez wyjścia, ale każda trudna wymaga rzetelnej oceny, analizy oraz fachowego wsparcia.

Koordynator Operacyjny Grupy ALERT :

Tel.: +48 690 343 345e-mail: kontakt@grupa-alert.pl
siedziba: ul.Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa

Partnerzy
    • Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów