Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

 

Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach (DCI) jest eksperckim partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT. DCI - to jednostka prowadzącą badania w zakresie nowych ruchów religijnych, sekt, a także manipulacji doktrynalnej, psychologicznej oraz ideologicznej. Centrum prowadzi działalność badawczą, ekspercką i edukacyjną. Jest placówką oferującą pomoc osobom poszkodowanym przez działalność destrukcyjnych grup kultowych, jak też uwikłanym w niedojrzałe, zbudowane na manipulacji formy przynależności do prawidłowo funkcjonujących grup czy ruchów. Misją DCI jest ochrona człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną. Bezpośrednia współpraca DCI z Grupą Detektywistyczną ALERT pozwala skutecznie realizować działania, których podstawowym celem jest pomoc osobom zindoktrynowanym przez sekty.  

 

Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.