Agencja Detektywistyczna ALERT – postawa, wiedza i umiejętności.

 • Agencja Detektywistyczna ALERT – postawa, wiedza i umiejętności.

  Agencja Detektywistyczna ALERT.

 

Agencja Detektywistyczna ALERT uczestnikiem seminarium naukowego na Uniwersytecie Warszawskim.  

W dniu 26 lutego 2024 r. w budynku Collegium Iuridicum na Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się seminarium naukowe zorganizowane wspólnie przez Katedrę Kryminalistyki UW i Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. Agencja Detektywistyczna ALERT jak partner Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego (vis: https://grupa-alert.pl/polskie-towarzystwo-kryminalistyczne.html ) została zaproszona na te ważne wydarzenie, a nasi przedstawiciele wzięli w nim udział. Gośćmi i zarazem głównymi prelegentami seminarium byli Pan Generał Krzysztof Bondaryk (w latach 2008–2013 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) oraz Pan Pułkownik Jacek Mąka (zastępca Szefa ABW w okresie od 2 sierpnia 2004 do 23 października 2006) z którymi, jako współautorami można było przeprowadzić dyskusję na temat projektu ustawy Kodeks Pracy Operacyjnej. Dokument ten uważany jest za swoisty "rodzaj konstytucji służb", który opisuje w nowy sposób zasady specjalnych technik operacyjnych i w swoich założeniach ma służyć ograniczeniu dzisiejszej „wolnej amerykanki” w stosowaniu technik specjalnych, czego mieliśmy namacalne przykłady choćby przy wykorzystaniu oprogramowania do inwigilacji tzw. „Pegasusa”. W założeniach i przedstawianym uzasadnieniu powstania tego specyficznego kompendium uwypuklono tezy o konieczności stworzenia większych gwarancji praw obywatelskich versus dzisiejsza „bezkarność służb” w stosowaniu technik specjalnych. Kodeks pracy operacyjnej ma być rodzajem instrukcji działania służb, który określa 25 metod pracy operacyjnej, z których każda jest opisana, a także określone są warunki ich zastosowania. Te metody to: analiza operacyjna; rozmowa operacyjna; wywiad operacyjny, współdziałanie z osobami udzielającymi pomocy; przedsięwzięcie werbunkowe, penetracja terenu, zasadzka; eksperyment; pułapka; ustalenie danych telekomunikacyjnych; obserwacja; kombinacja operacyjna; legendowanie; rozpoznanie radioelektroniczne i cybernetyczne; przedsięwzięcie operacyjno-techniczne, legalizacja, gra operacyjna, operacja specjalna; kontrola operacyjna, kontrolowana prowokacja operacyjna; przesyłka niejawnie nadzorowana, pozorowana działalność przestępcza, niejawna ingerencja, niejawne przeszukanie czy ustalanie danych chronionych tajemnicą finansową.

Z punktu widzenia firm prowadzących działalność w zakresie usług detektywistycznych, jest to o tyle ważna wiedza (dotąd zarezerwowana dla nielicznych uprawnionych), iż mając na uwadze zapisy art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, który stanowi, że: „wykonując usługi detektywistyczne, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów”, po lekturze tego dokumentu nie powinno być już żadnych wątpliwości co jest, a co nie jest tzw. środkami oraz metodami i czynnościami operacyjno – rozpoznawczymi. Ponadto dla nowych adeptów zawodu prywatnego detektywa nie wywodzących się ze służb, będzie to świetny podręcznik do zapoznania się z nomenklaturą – słownictwem tak obcym i często niezrozumiałym dla osób z poza organów ścigania zajmujących się inwigilowaniem.

Permanentne podnoszenie kompetencji Agencji Detektywistycznej ALERT.

Wielokrotnie podkreślaliśmy na łamach naszej strony internetowej – ukazujących się tu blogów a także publikacji zewnętrznych, iż Grupa Detektywistyczna ALERT jako członek m.in. World Association of Detectives (vis:  https://grupa-alert.pl/agencja-detektywistyczna-alert-czlonkiem-wad.html ), Polskiego Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów (vis: https://grupa-alert.pl/polskie-stowarzyszenie-licencjonowanych-detektywow.html ) oraz Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Prywatnych Detektywów (vis: https://grupa-alert.pl/miedzynarodowa-federacja-stowarzyszen-prywatnych-detektywow.html ) ma ambicje być organizacją opiniotwórczą w zakresie szeroko pojętych usług detektywistycznych, nie tylko dla naszych klientów i sympatyków, których ciągle nam przybywa, ale również dla naszych młodszych koleżanek i kolegów z branży. Staramy się wykorzystywać każdy dogodny moment i sytuację do podnoszenia naszych kwalifikacji aby realizować Misję Agencji Detektywistycznej ALERT jaką wypełniają hasła: Uczciwość, Profesjonalizm i Skuteczność. Z tego też względu, o ile tylko pozwala nam na to bieżąca sytuacja organizacyjna i czas angażujemy się oraz bierzemy czynny lub bierny udział w seminariach i konferencjach naukowych poświęconych głównie zagadnieniom kryminalistyki, kryminologii czy wiktymologii. Ponadto uczestniczymy w spotkaniach i konsultacjach z naszymi partnerami strategicznymi jakimi są m.in. Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach (vis: https://grupa-alert.pl/dominikanskie-centrum-informacji-o-nowych-ruchach-religijnych-i-sektach,180.html ) czy Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego (vis: https://grupa-alert.pl/krajowy-instytut-prawa-gospodarczego.html ). Staramy się w miarę możliwości cyklicznie spotykać z ekspertami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Komendy Głównej Policji oraz Krajowego Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie, by być na bieżąco w zakresie coraz to nowych zagrożeń cyberprzestępczością w sieci. Testujemy i sprawdzamy nowe możliwości, autorskie pomysły naszych specjalistów w przeciwdziałaniu przestępstwom szantażu w Internecie oraz poszerzonego pozyskiwania informacji kluczowych za pomocą tzw. OSINT-u ( czyli  open-source intelligence), a także innych nowatorskich rozwiązań w zdobywaniu unikalnej wiedzy, w tym w sposób bezpieczny i legalny poprzez kwerendę zasobów jak np. tzw. „dark web-u”. Każdy nowy przypadek – zlecenie realizowany przez Agencję Detektywistyczną ALERT, które ma znamiona innowacyjnego, specyficznego „modus operandi” przestępców (bez względu na obszar i zasięg działania) staramy się analizować w różnych aspektach i płaszczyznach w taki sposób, by znaleźć jak najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze bieżące ich rozwiązanie, identyfikację i przeciwdziałanie jego skutkom oraz przygotować wewnętrzne procedury ich ograniczenia i zdławienia na przyszłość.   

W tym miejscu pozwolę sobie na osobistą refleksję, otóż w przeszłości (jeszcze służąc dla organów  państwowych) zawsze lubiłem propagować i realnie wdrażać w życie powiedzenie, które jak głosi legenda na drzwiach swojego gabinetu wywiesił swego czasu jeden z szefów MOSAD-u, a brzmiało ono:

„ największą zbrodnią jest nic nie robić, z obawy, że można zrobić tak niewiele …”

lubię je nadal i trzymam się tej sentencji po dziś dzień nadzorując wykonywane bieżące czynności detektywistyczne z najwyższą starannością i ponad to, co jest normą do wykonania, zarażając ją skutecznie mam nadzieję, całą kadrę Agencji Detektywistycznej ALERT. Co z kolei przekłada się – jestem o tym przekonany na satysfakcję i zadowolenie naszych zleceniodawców. Ponieważ nic tak nie daje solidnych gwarancji jak posiadane kompetencje, profesjonalizm i skuteczność Grupy Detektywistycznej ALERT zawsze zapewniając naszym klientom wartości dla nich nie do przecenienia czyli wiarygodność, bezpieczeństwo, niejawność i niezawodność. Zatem wszystkich, którzy potrzebują pomocy prywatnych detektywów zapraszamy do kontaktu z nami, bowiem Agencja Detektywistyczna ALERT zawsze wychodzi z założenia, iż  nie ma sytuacji bez wyjścia, ale każda trudna wymaga wsparcia, rozmowy i konstruktywnych działań – czekamy, by Ci pomóc !

Tel.+48 690 343 345 ; e-mail: kontakt@grupa-alert.pl ; siedziba: ul.Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa .

 

 

Wojciech Szczurek
Detektyw Koordynator Operacyjny Grupy ALERT

Dodaj komentarz
Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.