XX Kongres Kryminalistyczny w Wilnie.

 • Agencja Detektywistyczna ALERT permanentnie poszerza wiedzę o obliczach współczesnej kryminalistyki.

  Agencja Detektywistyczna ALERT na Kongresie w Wilnie.

 

Agencja Detektywistyczna ALERT zaproszona na Kongres Kryminalistyczny na Litwie.

Agencja Detektywistyczna ALERT jako partner Polskiego Stowarzyszenia Kryminalistycznego w Warszawie została zaproszona do udziału w XX Międzynarodowym Kongresie „Kryminalistyka i ekspertyza sądowa: nauka, studia, praktyka”, który odbędzie się w dniach 12-14 września 2024 r. na Uniwersytecie Mykolasa Romerisa w Wilnie. Organizatorem tego jubileuszowego wydarzenia naukowego jest Stowarzyszenie Kryminalistyków Litewskich, Centrum Nauk Sądowych Litwy oraz Akademia Bezpieczeństwa Uniwersytetu Mykolasa Romerisa w Wilnie. Ponieważ Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne współuczestniczy w organizacji Kongresu w charakterze Partnera, w związku z czym językiem obrad, oprócz angielskiego i litewskiego, będzie również język polski.

Tematyka tegorocznego Kongresu jest bardzo ciekawa, a mianowicie:

Bezpieczeństwo publiczne, dochodzenie w sprawie przestępstw i zapobieganie im w pełnym wyzwań globalnym świecie.

Modele kryminalistyki krajów Europy Środkowej - w stronę integracji. Przesłanki, wyzwania i możliwości powstania Międzymorskiej Szkoły Kryminalistyki.

Specjalistyczna wiedza i innowacje kryminalistyczne w wyzwaniach globalnego świata.

Rola dydaktyki kryminalistycznej w działalności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Wpływ technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji na prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw i zapobieganie im.

Aktualności medycyny sądowej, psychiatrii sądowej i psychologii sądowej.

Czynniki psychologiczne i etyczne w dochodzeniu i zapobieganiu przestępstwom.

 

Kryminalistyka nieodłącznym elementem praktycznym i merytorycznym Agencji Detektywistycznej ALERT.   

To już kolejny raz kiedy detektywi Grupy ALERT są zaproszeni na Kongres Kryminalistyczny na Litwie, pisaliśmy o tym, vis: https://grupa-alert.pl/kryminalistyka-i-ekspertologia-sadowa.html. Wielokrotnie też podkreślaliśmy na łamach naszego bloga i nie tylko, iż profesjonalny podmiot wykonujący usługi detektywistyczne jakim ma ambicje być również Biuro Detektywistyczne ALERT nie może pozostawać obojętny na zdarzenia, które wpływają na kształtowanie zmian i rozwój współczesnej kryminalistyki. Śledztwa detektywistyczne jakie prowadzimy dla naszych Zleceniodawców którymi są zarówno osoby fizyczne, podmioty gospodarcze małe i średnie, a także często duże korporacje łączy zawsze jedno: wykorzystywanie wiedzy teoretycznej z zakresu taktyki, techniki i/lub profilaktyki kryminalistycznej, którą skutecznie realizujemy i stosujemy w podejmowanych przez nas czynnościach detektywistycznych. Dlatego tak ważnym dla mnie osobiście jako członka Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów (vis: https://grupa-alert.pl/polskie-stowarzyszenie-licencjonowanych-detektywow.html), Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Prywatnych Detektywów - IKD (vis: https://grupa-alert.pl/miedzynarodowa-federacja-stowarzyszen-prywatnych-detektywow.html) oraz Światowego Stowarzyszenia Detektywów – WAD (vis: https://grupa-alert.pl/world-association-of-detectives.html) jest udział Agencji Detektywistycznej ALERT w każdych znaczących projektach oraz wydarzeniach, które pozwalają na poszerzanie wiedzy o obliczach współczesnej kryminalistyki, a takim niewątpliwie będzie XX Międzynarodowy Kongres Kryminalistyczny w Wilnie. Ponadto uważam, co często podkreślałem i zrobię to i tym razem, iż każdy podmiot prowadzący działalność w zakresie wykonywania usług detektywistycznych jako element wręcz podstaw etyki, którymi są m.in. posiadanie niezbędnych kompetencji zawodowych - powinien zatrudniać w swoich szeregach osoby - specjalistów posiadających przynajmniej podstawową wiedzę z obszaru kryminalistyki i umiejętności w praktycznym jej zastosowaniu. Tylko wtedy bowiem będzie można mówić o wykonywaniu i realizowaniu usług detektywistycznych z najwyższą starannością.     

 

Wojciech Szczurek
Detektyw Koordynator Operacyjny Grupy ALERT

Dodaj komentarz
Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.