Informacja - dostarczanie prawdy!

 • Agencja Detektywistyczna ALERT pomocna w dostarczaniu informacji.

  I N F O R M A C J A

Informacja to władza, a władza to pieniądze.

Pieniądze to z kolei posłuch, pieniądze plus władza to możliwość zmiany rzeczywistości na taką, która spowoduje, że ma się do dyspozycji jeszcze więcej pieniędzy i jeszcze więcej władzy. Tyle cytatów, a rzeczywistość? Według jednej z definicji zaczerpniętej z kryminalistyki przez informacje należy rozumieć wszelkie dane (obraz, dźwięk, zapach, liczbę itp.) otrzymywane drogą bezpośrednią lub pośrednią, działające na nasze zmysły, dzięki którym człowiek może przeprowadzić bardziej sprawnie swoje celowe działania. Natomiast informacja w odniesieniu do procesu porozumiewania się to pewien „układ – relacja” pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Ponadto informacja może być rzetelna, obiektywna, subiektywna, celowo zniekształcona jako dezinformacja lub tak na koniec po prostu: prawdziwa lub fałszywa. I po co nam to wszystko w dzisiejszym blogu?

Pozyskiwanie wiedzy przez prywatnego detektywa.

Otóż po to, że bez informacji nie istniejemy tak naprawdę, czy tego chcemy czy nie! Jak ważna jest informacja, ta rzetelna, obiektywna, aktualna, prawdziwa w dzisiejszym świecie nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Choćby odwołać się do ostatnich wydarzeń związanych z mediami w naszym kraju, ale i na świecie, czego dowodem jest przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla konkretnym dziennikarzom, ale tak naprawdę wszystkim, którzy potrafią „dostarczać” prawdę. Dlatego tak ważne jest by w codziennym funkcjonowaniu zarówno tym prywatny, towarzyskim, społecznym ale też przede wszystkim biznesowym otrzymywać informacje rzetelne, sprawdzone, by nie tracić czasu, nie popełniać błędów, a co za tym idzie nie tracić pieniędzy. Bo informacja to nie tylko władza, to przede wszystkim wiedza o tym co unikalne, często niejawne, to możliwość uprzedzenia ruchów przeciwników, kimkolwiek by oni nie byli. Na ile to ważne? Niech odpowie sobie każdy z nas, bo każdy z nas potrzebuje innych informacji do funkcjonowania na co dzień i w dłuższej perspektywie czasu. Agencja detektywistyczna jako wyspecjalizowany podmiot, właśnie do pozyskiwania informacji to często bardzo ważny (o ile nie jedyny dla wielu) „środek” do zdobycia niezbędnej wiedzy. Oczywiście innego prywatnego detektywa wynajmiemy do udowodnienia zdrady partnerskiej i zebrania informacji potrzebnych w tym zakresie, a inne biuro detektywistyczne zatrudnimy do potwierdzenia przestępczych działań nieuczciwej konkurencji. Do weryfikacji dużych kontraktów i sprawdzenia uczestniczących w nich kontrahentów będziemy potrzebowali już specjalistów od finansów, giełdy, profesjonalnego wywiadu gospodarczego, który tak naprawdę solidnie wykonuje niewiele podmiotów w kraju trudniących się usługami detektywistycznymi. Grupa Detektywistyczna ALERT to zespół, który tworzą osoby wyspecjalizowane w pozyskiwaniu każdych z wyżej wymienionych obszarów  informacji. Wywiadowcy, którzy w przeszłości byli szkoleni jak „opracować osobę” (sprofilować ją), zbliżyć się do niej i wydobyć wiedzę, która jest pożądana. A to wymaga  unikalnych umiejętności i predyspozycji. Nie bez znaczenia jest również dostęp do specjalistycznych, komercyjnych baz danych oraz posiadanie licencji na korzystanie z informatycznych narzędzi agregujących, weryfikujących i porównujących, które są niezbędne do wykonania skomplikowanych analiz i ekspertyz. Jak mówił pewien człowiek „od rzeczy prostych są proste rozwiązania” od trudnych i skomplikowanych - Grupa ALERT. Jeżeli chcesz dowiedzieć się tego co wydaje się nie możliwe do uzyskania – zadzwoń!  Koordynator Operacyjny Grupy ALERT czeka na kontakt, by pomóc! Tel.: +48 690 343 345 ;  e-mail: kontakt@grupa-alert.pl siedziba: ul.Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa.

 

Wojciech Szczurek
Detektyw Koordynator Operacyjny Grupy ALERT

Dodaj komentarz
Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.