Grupa Detektywistyczna ALERT na tropie niewyjaśnionych podpaleń.

 • Agencja Detektywistyczna ALERT wskazuje sprawców podpaleń.

  Grupa Detektywistyczna ALERT na tropie niewyjaśnionych podpaleń.

Ogień – żywioł, któremu sprzyja obecny klimat.

Według raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) Europa nagrzewa się dwukrotnie szybciej niż reszta świata. W ciągu ostatnich lat region odczuł to szczególnie boleśnie, nękany przez ekstremalne upały, susze, pożary i inne zmiany pogodowe. Sytuacja nie wygląda najlepiej również w Polsce. Rolnicy alarmują, że tegoroczna susza w kraju może być najbardziej dotkliwą od lat, biorąc pod uwagę skalę problemów z wodą, które występowały w czerwcu i lipcu. Takie anomalia klimatyczne sprzyjają powstawaniom pożarów spowodowanych nieostrożnym zachowaniem w lasach i wszędzie tam gdzie wysuszone podszycie sprzyja ogniskom zapalnym. Susza znacząco zwiększa możliwości powstawania pożarów, ale jest też elementem, który niestety wykorzystują piromani, ludzie z chorobliwą żądzą podpalania, która występuje przy niektórych zaburzeniach psychicznych takich jak np. padaczka czy psychopatia. Niszczenie cudzej własności wskutek spalenia powoduje u takich osób poczucie, iż mają przewagę nad otoczeniem oraz przyczynia się do powstania u nich reakcji zadowolenia porównywalnej z zaspokojeniem żądzy seksualnej. To jednak nade wszystko przypadki dość rzadkie w porównaniu z pożarami powstającymi w dziwnych, niejasnych okolicznościach, gdzie pożar jest najprawdopodobniej wynikiem świadomego działania ludzi "zdrowych".  

Kto i dlaczego jest sprawcą celowych pożarów?

Stypizowane w art. 163 § 1 pkt 1) Kodeksu karnego przestępstwo jakim jest celowe sprowadzenie zdarzenia niebezpiecznego w postaci pożaru jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Pomimo tak wysokiej, grożącej kary statystyki policyjne podają, iż praktycznie co roku występuje około 500 takich przestępstw, ze średnią wykrywalnością na poziomie 40 %. W ujawnionych przez Policję np. w roku 2010 przypadkach podpaleń, liczba podejrzanych wyniosła łącznie 238 osób, w tym 28 kobiet. 49 podejrzanych to byli nieletni, 63 było w wieku 17- 29 lat, 65 było w wieku 30 – 49 lat, 61 miało więcej niż 50 lat. Sprawcami 8 zdarzeń były osoby niepoczytalne, a 13 zdarzeń dzieci poniżej 13 roku życia. Co symptomatyczne aż 216 tego typu przestępstw dokonano na wsi. Najczęściej celowe podpalenia powstają na tle: zemsty, zazdrości lub konkurencji, chęci ukrycia nadużyć finansowych, zatarcia śladów przestępstwa, otrzymania zysku z tytułu odszkodowania, choroby psychicznej, itp. Co może przerażać najbardziej, niestety jak podają media sprawcami wielu podpaleń byli też członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, a do celowych podpaleń dochodziło głównie wtedy, kiedy do pożaru miały wyjeżdżać konkretne osoby, które za każdą godzinę akcji miały otrzymywać wynagrodzenie.

Grupa Detektywistyczna ALERT na tropie niewyjaśnionych podpaleń.

Wiele z przypadków podpaleń to nieudane próby dokonania tego przestępstwa, gdzie albo przypadki takie nie są zgłaszane organom ścigania, albo po wstępnych czynnościach dochodzenia są umarzane, oraz te których sprawcy nie zostają ustaleni. W takich sytuacjach trudno ofiarom tych podpaleń spokojnie egzystować dalej, gdyż nieustalenie sprawcy/sprawców to realna obawa, że może się ono powtórzyć, zwłaszcza, że podpalacze czują się bezkarni. Agencja Detektywistyczna ALERT zawsze identyfikuje się w pełni ze swoimi Zleceniodawcami i jest zdeterminowana w dotarciu do dowodów i odpowiedzi na pytania: Co tak naprawdę się zdarzyło? Gdzie i kiedy doszło do zdarzenia? Dlaczego ktoś dopuścił się takiego czynu i w jaki sposób to zrobił, jakimi środkami, narzędziami? Kto był sprawcą i gdzie przebywa obecnie? Jeśli zatem masz dylemat, czy zgłoszenie się do nas może być przedwczesne, a może przeciwnie uważasz, że jest już za późno i nie można nic sensownego w tej sprawie zrobić? 

Zadzwoń lub przyjdź do Biura Detektywistycznego ALERT wysłuchamy Cię, porozmawiamy szczerze i doradzimy co zrobić. Obowiązuje nas tajemnica zawodowa, której bezwzględnie przestrzegamy. Nie ma sytuacji bez wyjścia, ale każda trudna wymaga wsparcia, rozmowy – czekamy na kontakt, by Ci pomóc!

 Tel.: +48 690343345 ;  e-mail: kontakt@grupa-alert.pl siedziba: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa.

  

Wojciech Szczurek
Detektyw Koordynator Operacyjny Grupy ALERT

Dodaj komentarz
Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.