Agencja Detektywistyczna ALERT - Twoim SYGNALISTĄ

 • Prywatny detektyw zgłosi przestępstwo za Ciebie!

  Agencja Detektywistyczna ALERT - Twoim SYGNALISTĄ

 

Agencja Detektywistyczna ALERT - Twoim SYGNALISTĄ.

W świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 pojęcie sygnalisty jest bardzo szerokie. Sygnalistą jest osoba, która zgłasza wewnątrz organizacji lub na zewnątrz (organom ścigania lub podmiotom nadzorującym) naruszenia norm prawnych, o których dowiedziała się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych w zakładzie pracy. W projekcie ustawy zajmującej się tą materią obowiązkiem przedsiębiorcy (zatrudniającego co najmniej 50 osób) miało być zapewnienie osobie sygnalisty pełną anonimowość oraz ochronę, w przypadku chęci zemsty przez osoby z organizacji, których zgłoszenie dotyczy. Samo przekazanie zgłoszenia miało być dostępne w różnych formach np. pisemnie, ustnie lub elektronicznie, ale zawsze miało być w pełni poufne. Dane osoby – sygnalisty miały być możliwie dobrze zabezpieczone i zanonimizowane do ewentualnego momentu wszczęcia odpowiedniego postępowania prawnego. Na rynku też jak grzyby po deszczu pojawiły się automatyczne aplikacje, które miały spełniać wymogi przepisów ustawy (której ciągle w Polsce jeszcze nie uchwalono), oraz jak zapewniali ich twórcy miały one automatyzować i optymalizować za odpowiednią opłatą proces zarządzania tym kanałem. Tymczasem jak podała w dniu 05.06.2024 r. "Gazeta Wyborcza" w swoim internetowym wydaniu, Senat zmienił ustawę o sygnalistach. Senatorowie jak się okazało nie chcą chronić pracowników. Przegłosowana w Senacie poprawka pozbawiła ochrony przed odwetem osoby zgłaszające naruszenia prawa pracy. Takiej zmiany chciały organizacje zrzeszające pracodawców. Senatorowie wprowadzonymi nowymi zapisami legislacyjnymi odwracają się od pracujących i nie chcą chronić sygnalistów alarmujących o niebezpieczeństwie w pracy. Nie chcą chronić pracowników fizycznych przed wypadkami, zgłaszających molestowanie seksualne czy dyskryminację. Osoby pracujące w podmiotach prywatnych i publicznych lub utrzymujące z nimi kontakt jako sygnaliści mogli odegrać istotną rolę w ujawnianiu naruszeń - takie założenie przyświecało twórcom ustawy, która miała zapewnić im ochronę – niestety tak nie będzie.

Prywatni detektywi zgłoszą przestępstwo za Ciebie!

Grupa Detektywistyczna ALERT wyszła na przeciw nie tylko brakowi stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony sygnalistów w przedsiębiorstwach, ale poszliśmy dużo dalej i uruchomiliśmy usługę „Twój SYGNALISTA” dla wszystkich bez wyjątku osób fizycznych, organizacji i firm, które obawiają się zgłosić nieprawidłowości, wykroczenia, przestępstwa oraz wszelkie naruszenia norm życia gospodarczego i społecznego. Usługa dedykowana jest tym, którzy boją się tego, iż po zgłoszeniu danego przypadku organom ścigania, właściwym służbom lub instytucjom, czy po prostu każdemu innemu podmiotowi czy osobie, który/a z tego tytułu ponosi szkodę zostanie potraktowana i odebrana w niewłaściwy sposób (uznana za donosiciela, nadgorliwca, informatora o złych intencjach). Może też obawiać się reperkusji wobec niej samej – odwetu, zemsty pomimo, iż działałaby w dobrej wierze. I tu właśnie ze wsparciem przychodzi Agencja Detektywistyczna ALERT, która gwarantuje pełną dyskrecję i pomoc w uruchomieniu stosownych działań zmierzających do zatrzymania patologicznej sytuacji.    

Jeśli zatem zdarzyło się coś, co według Ciebie nie powinno mieć miejsca, może ktoś jest nieuczciwy wobec Ciebie, może naraził Twoją Firmę na duże straty? Nie jesteś pewien/a czy to zgłosić na Policję, zawiadomić Prokuraturę, poprosić o pomoc prawnika? A może jest Ci niezręcznie, bo sprawa dotyczy Twoich bliskich, kolegów, przyjaciół, współpracowników, szefa, partnera, rodziny czy też długoletnich kontrahentów? Masz dylemat, że zgłoszenie może być przedwczesne, a może przeciwnie uważasz, iż jest już za późno i nie można nic sensownego w tej sprawie zrobić? Nie zastanawiaj się już dłużej - zrób ten krok!  

Zadzwoń do nas !

Wysłuchamy Cię, porozmawiamy szczerze i doradzimy co zrobić. Jeżeli Twój problem ocenimy jako przedwczesne obawy, powiemy Ci o tym oraz zarekomendujemy dalsze działania. A jeśli uznamy, że sprawa jest poważna, doszło do przestępstwa pomożemy Ci (chroniąc bezwzględnie Twoją tożsamość) i uruchomimy za Ciebie stosowne czynności. Nie ma sytuacji bez wyjścia, ale każda trudna wymaga rzetelnej oceny oraz wsparcia, którego Tobie udzielimy natychmiast!

Agencja Detektywistyczna ALERT
Tel.: +48 690 343 345 ;  e-mail: kontakt@grupa-alert.pl
siedziba: ul.Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa

 

Wojciech Szczurek
Detektyw Koordynator Operacyjny Grupy ALERT

Dodaj komentarz
Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.