ZDRADY ... trudne tematy ...

 • Agencja Detektywistyczna ALERT udowadnia zdrady małżeńskie.

  Zdrady małżeńskie, partnerskie..

Udowodnienie zdrady małżeńskiej, partnerskiej przez Agencję Detektywistyczną ALERT.

Dlaczego to trudne tematy… chyba specjalnie wyjaśniać nie trzeba? Zdrada małżeńska, partnerska to świadome złamanie danej przysięgi i/lub działanie przeciwko normom i wartościom uznawanych przez osoby pozostające we wspólnym związku. Jest to bez wątpienia dramat, nie tylko osoby zdradzonej, ale często dzieci, rodziny, a nie rzadko też najbliższego otoczenia, przyjaciół. Zdrady oprócz niemiłych doświadczeń emocjonalnych, poczuciu spadku własnej wartości niosą za sobą wiele innych dolegliwości w tym tych bardzo wymiernych, bytowych, finansowych. Bywa bowiem, iż jedna z osób wspólnego związku zajmuje się kolokwialnie mówiąc zarabianiem pieniędzy, gdy druga zgoła czym innym, równie ważnym lecz nie związanym z przysparzaniem dochodów i powiększaniem majątku. I gdy spada jak „grom z jasnego nieba” informacja o zdradzie, to często po pierwszym szoku i doświadczeniu bólu zawodu osobistego przychodzą myśli co dalej? Jak żyć po wspólny dotychczasowym życiu? Mediacje, uzgodnienia, „dogadywanie się” jest często „mądrym” wyjściem zachowania i utrzymania relacji, które pozwalają na zabezpieczenie akceptowalnych warunków przez obie strony. Niestety nasze doświadczenia detektywistyczne pokazują, iż częściej bywa zgoła inaczej. Z punktu widzenia działań detektywistycznych zdradę można podzielić na dwa rodzaje: zdradę domniemaną, o którą na bazie subiektywnych przesłanek jedna z osób podejrzewa drugą o taki stan rzeczy oraz na zdradę już ujawnioną, znaną partnerowi. W obu przypadkach zadaniem prywatnego detektywa jest zebranie materiału (zdjęć, informacji, zapisów audio-video itp.) weryfikujących te przypuszczenia. Biuro detektywistyczne poprzez przeprowadzenie profesjonalnych i dyskretnych czynności albo wykluczy domysły zleceniodawcy albo zgromadzi materiały dokumentujące dokonanie zdrady, co w praktyce oznacza pozyskanie dowodów na bliskie kontakty partnera/partnerki (w tym intymnych) z inną osobą lub osobami. Jeżeli mamy do czynienia z tzw. zalegalizowanym związkiem, to takie ustalenia agencji detektywistycznej mogą okazać się kluczowe. Ponieważ w sądzie w trakcie sprawy rozwodowej, mogą zostać ustanowione alimenty zarówno na dzieci jak i na jednego ze współmałżonków, gdy jedna ze stron udowodni, iż rozwód pociągnie za sobą istotne pogorszenie jej sytuacji materialnej. I jeżeli będzie to obniżenie statusu materialnego niewinnego małżonka, wtedy ten (na co detektywi dostarczą niepodważalnych dowodów przed sądem) może żądać alimentów od byłego małżonka w wyższej wysokości aniżeli zmierzająca do likwidacji niedostatku. Alimenty dla byłego współmałżonka - zdradzonego, jeżeli sąd uzna je za zasadne, są zazwyczaj wyższe niż alimenty po rozwodzie bez orzekania o winie. W tym miejscu zaznaczę, iż bardzo często spotykamy się z pytaniem klientów, czy rozwód z orzeczeniem o winie (np. właśnie przy udowodnieniu zdrady) wpływa też na podział majątku. Krótko mówiąc, czy jest szansa na więcej jeśli wykaże się wyłączną winę małżonka? Otóż ponoszący winę za rozpad pożycia ma takie samo prawo do swojej części majątku, jak małżonek, który nie został uznany winnym. Najczęściej więc sąd ustala, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym i dokona podziału majątku „po połowie”. Nie będzie miało żadnego znaczenia kto kogo zdradził i dlaczego, kto się wyprowadził i opuścił rodzinę itd. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy przyczyną rozwodu były kwestie finansowe rozumiane jako trwonienie majątku (np. hazard ale również wydawanie znacznych kwot majątku na potrzeby tzw. „romansu”, opłacanie utrzymania kochanka/kochanki, drogie prezenty np. samochody, zakupy mieszkania dla nich czy bardzo drogie wczasy – ale to należy bezwzględnie wykazać i udowodnić). Wówczas sąd może ustalić nierówne udziały – z korzyścią dla strony, która nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.

Agencja Detektywistyczna ALERT na tropie symptomów zdrady. 

Dlaczego w tytule dzisiejszego blogu użyłem liczbę mnogą zdrady, gdy już jedna przesądza o jej dokonaniu? Otóż każda z czynności która ma charakter ciągły, nie jednorazowy czy realizowana w tzw. dłuższym okresie czasu (udowodniona i udokumentowana przez prywatnego detektywa) jest bezspornym działaniem świadomym i nie przypadkowym, co ma bardzo duże znaczenia również dla rozstrzygnięć sądowych. Na udowodnienie takiego czy innego zachowania, potwierdzenia lub wykluczenia zdrady jest dużo sposobów i możliwości. Grupa Detektywistyczna ALERT w wachlarzu swoich narzędzi ma ich wiele, od klasycznej obserwacji po tą wyrafinowaną zaawansowaną technologicznie oraz inne dyskretne i skuteczne metody. Efekt końcowy naszych działań jest zawsze jednoznaczny i oczywisty, bez domysłów i spekulacji, a przedstawione przez nas dowody nie budzą najmniejszych wątpliwości. Bywa, że podejrzenia nie potwierdzają się, ale wtedy również udaje nam się znaleźć przyczynę zmiany w zachowaniu partnera/ki, współmałżonka. Nie ma sytuacji bez wyjścia, ale każda trudna wymaga rzetelnej oceny, analizy oraz fachowego wsparcia - Koordynator Operacyjny Grupy ALERT czeka na kontakt, by pomóc! Tel.: +48 690 343 345; e-mail: kontakt@grupa-alert.pl siedziba: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa.

 

Wojciech Szczurek
Detektyw Koordynator Operacyjny Grupy ALERT

Dodaj komentarz
Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.