Uprowadzenie - porwanie własnego dziecka!

 • Agencja Detektywistyczna ALERT pomaga odnaleźć porwane dzieci.

  Uprowadzenia rodzicielskie - pomoc Grupy Detektywistycznej ALERT..

 

Biuro Detektywistyczne ALERT wyjaśnia aspekty prawne uprowadzenia rodzicielskiego [1]

Pisaliśmy już wcześniej na łamach naszego bloga o zaginięciach osób, w tym osób nieletnich vis: https://grupa-alert.pl/zaginiecia-osob!-co-robic-.html. Jednak poszukiwanie dzieci na skutek uprowadzenia / porwania rodzicielskiego to szczególna grupa zaginionych. Biuro Detektywistyczne ALERT otrzymuje coraz więcej próśb o pomoc w tej drażliwej kwestii, dlatego poruszamy dziś ten trudny temat. Bardzo często służby i instytucje odmawiają pomocy poszukiwawczej, ponieważ uprowadzenie rodzicielskie w Polsce nie jest przestępstwem, o czym piszemy poniżej. Uprowadzenia rodzicielskie traktowane są jako forma konfliktu wewnątrzrodzinnego, który wg. powszechnej opinii  w tym organów ścigania powinien zostać rozwiązany bez angażowania dodatkowych instytucji i służb. W związku z tym wielu uprowadzających swoje dzieci rodziców, którym przysługują pełne prawa rodzicielskie do dziecka, czują się bezkarni, ale najpierw szczegółowe wyjaśnienie pojęć:   

Uprowadzenie rodzicielskie - zgodnie z definicją zawartą w Zarządzeniu nr 124 Komendanta Głównego Policji uprowadzenie rodzicielskie jest sytuacją, w której jedno z rodziców lub opiekunów posiadających pełną władzę rodzicielską bez woli i wiedzy drugiego z nich pod pretekstem np. krótkotrwałego pobytu wywozi, lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna posiadającego pełną władzę rodzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem w przysługującym mu zgodnie z prawem zakresie. W takich przypadkach Policja i inne instytucje nie zawsze chcą interweniować w sprawy osobiste pomiędzy rodzicami, czyli zajmować się poszukiwaniem uprowadzonego dziecka, ponieważ traktują całą sytuację jako wewnętrzny problem rodzinny, ale też nie mają podstaw prawnych do takiej interwencji.

Porwanie dziecka – jest praktycznie tożsamą sytuacją co do zachowania się sprawcy jak w przypadku  uprowadzenia rodzicielskiego opisanego powyżej z tą zasadniczą różnicą, że jest dokonane przez rodzica, którego władza rodzicielska została ograniczona, zawieszona lub który został jej pozbawiony. I w takim przypadku jest to przestępstwo usankcjonowane w art. 211 Kodeksu karnego, a osoba, która wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej 15 lat albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Porwanie dziecka jest przestępstwem ściganym z urzędu, co oznacza, że Policja lub Prokuratura, jeżeli uzyska wiarygodne informacje uzasadniające przyjęcie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wszczyna dochodzenie lub śledztwo.

Przyczyny uprowadzeń / porwań dzieci przez własnych rodziców oraz sposób postępowania w takich sytuacjach.

Zdarza się nader często, że pomimo, iż podczas rozprawy rozwodowej i ustalonego planu sprawowania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem / dziećmi, już po samym rozwodzie jedna ze stron nie dotrzymuje tych uzgodnień. Wzajemne konflikty, pretensje, zazdrość albo gniew na byłego partnera powodują, że najczęściej niestety cierpi na tym dziecko. Jeżeli dojdzie do tego utrudnianie przez rodzica wiodącego możliwości kontaktowania się ze swoim dzieckiem przez drugiego rodzica, ten małżonek, który bardziej na tym cierpi, bywa, że ucieka się do ostateczności, tj. właśnie, niestety do uprowadzenia rodzicielskiego albo porwania. Co można zrobić w przypadku uprowadzenia rodzicielskiego lub porwania dziecka? Na pewno w przypadku porwania dziecka należy zgłosić niezwłocznie ten fakt na Policję, w przypadku uprowadzenia rodzicielskiego złożyć wniosek do Sądu o odebranie dziecka, a w jednej i drugiej sytuacji jeżeli nie znamy miejsca pobytu dziecka – złożyć wniosek o jego ustalenie. Konsekwencją tych działań z reguły ostatecznie jest złożenie wniosku do Sądu o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, jeżeli nie miało to miejsca wcześniej. Są to wszystko czynności, które należy zlecić sprawnej i doświadczonej w tym zakresie kancelarii prawnej.

Grupa Detektywistyczna ALERT poszukuje uprowadzone dzieci, nie pomaga w odebraniu fizycznym dziecka.

Uprowadzenie rodzicielskie czy też porwanie jest zawsze przejawem nadużycia władzy rodzicielskiej, jednak w żadnym wypadku nie może być ona wykonywana z pokrzywdzeniem dobra dziecka. Chcąc świadomie uniknąć angażowania się w takie sytuacje (o co nie trudno praktycznie w każdym takim przypadku) Biuro Detektywistyczne ALERT owszem - przyjmuje i realizuje niektóre zlecenia poszukiwania uprowadzonego / porwanego dziecka w celu ustalenia miejsca jego przetrzymywania – przebywania,  nie realizuje jednak zadań i czynności związanych z fizycznym odebraniem dziecka jednemu z rodziców, bez względu na sytuację faktyczną oraz prawną. Nie podejmujemy się tych czynności zarówno bezpośrednio jak i w formie asysty. Oczywiście przy porwaniach, zaginięciach czy bezprawnych zatrzymaniach dzieci przez osoby trzecie, inne niż rodzice dziecka - realizujemy czynności i działania w pełnym zakresie.  

Na zakończenie dzisiejszego bloga korzystając z okazji podajemy numer: 116 000 – Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka Fundacji ITAKA, który jest dedykowany rodzicom, którzy chcą zgłosić zaginięcie dziecka, uzyskać poradę prawną lub wsparcie psychologiczne. Numer działa 24h, w wyznaczonych dniach i godzinach oprócz specjalistów ds. poszukiwań dyżurują pod nim także psycholodzy i prawnicy.

Nr telefonu jw. jak i wszelka pomoc świadczona przez Fundację ITAKA jest bezpłatna !

 


[1] Przy opracowaniu niniejszego bloga korzystano z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Kancelarii Adwokackiej Anna Kubica z Poznania oraz Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

 

 

Wojciech Szczurek
Detektyw Koordynator Operacyjny Grupy ALERT

 

 

 

Dodaj komentarz
Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.