Szantaż!

 • Agencja Detektywistyczna ALERT w walce z szantażystami.

  strach i stres

Szantaż - przestępstwo przeciwko wolności!

Poddając się szantażyście prostytuujesz resztki swojego honoru …Szantaż [i] to przestępstwo przeciwko wolności człowieka, polegające na próbie zmuszenia osoby do określonego działania lub zaniechania pod groźbą bezprawną zastosowania przemocy lub ujawnienia pewnych, częściowo lub w pełni prawdziwych informacji, których ujawnienie byłoby w opinii szantażującego dużą dolegliwością dla ofiary. Według polskiego prawa karnego na definicję groźby bezprawnej składa się między innymi groźba rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub osoby jemu najbliższej - rodziny lub blisko związanej z nim biznesowo (wspólnika, kontrahenta, itp.) przy czym nie jest ważne czy sama „wiadomość” jest prawdziwa czy też nie.

Jak bronić się przed szantażem emocjonalnym, manipulacją i zastraszaniem.

Najczęściej stosowany jest tzw. „szantaż emocjonalny”, który z reguły jest wynikiem wcześniejszych (bardzo często poprawnych) relacji pomiędzy osobami, pogłębionego zaufania, wspólnie realizowanych projektów i planów (których specyfika wymaga zachowania tajemnicy). Zachwianie się tych relacji, zmiana status quo warunków biznesowych, często nagłe i jednostronne, zmienić może bardzo szybko dotychczasowych partnerów w ofiarę i szantażystę. W życiu prywatnym takimi działaniami może skończyć się niewinny romans, rozpoczęty tylko dla zaspokojenia niskich pobudek, a mogący przybrać formę „swoistej gehenny” dla ofiary. Szantażysta/ka tak może wykorzystać zdobyte podczas zażyłej znajomości informacje czy pozyskaną unikalną wiedzę, że stan psychiczny ofiary szantażu może doprowadzić nawet do tragicznych w skutkach zdarzeń. Natomiast szantaż w biznesie często objawia się groźbami użycia środków, które same w sobie mogą być przestępcze i nie dopuszczalne prawnie, a z całą pewnością naganne mocno moralnie, ale ofiara nie potrafi tego zidentyfikować, ponieważ znajduje się pod ciągłym stresem i strachem. Poddana naciskom i zastraszana przez szantażystę (często dysponującym większymi możliwościami finansowymi i zapleczem logistycznym), nie wykluczając zawoalowanych gróźb użycia przestępczych działań i środków poddaje się jego manipulacjom, popełniając tym samym największy błąd. Szantażysta doskonale wie, czego chce. Zręcznie manipuluje tak, aby zawsze postawić na swoim. Akceptuje nas wyłącznie wtedy, gdy na wszystko się zgadzamy, a kiedy nie chcemy ulec – odrzuca, grozi, karze, odwołuje się do poczucia obowiązku i wzbudza poczucie winy. Człowiek ulegający szantażowi zapomina o swoich potrzebach, uczuciach i pragnieniach, czuje się przegrany i sfrustrowany. Zrobi wszystko, by zadowolić szantażystę.

Jak zatem bronić się przed szantażem zarówno tym dopiero definiowanym jak i tym, który już trwa w najlepsze. Pierwszym i podstawowym krokiem naprzód to skorzystać z fachowej pomocy, kogoś z boku, niezaangażowanego w zaistniałą sytuację i odpornego na stosowaną manipulację i zastraszanie.  Kogoś, kto wie jak pomóc, potrafi zidentyfikować i spacyfikować mechaniczne wzorce zachowania, które czynią ofiarę szantażu kompletnie bezbronną. Zwrócić się do specjalistów, którzy wiedzą, jakie są zasady działania przestępców i znają doskonale „modus operandi” szantażystów.

Jeżeli wydaje Ci się, że ktoś próbuje Tobą manipulować, wywierać presję albo już grozi Ci i zastrasza skontaktuj się z nami – Grupą Deteketywistyczną ALERT. Wysłuchamy Cię, porozmawiamy szczerze i doradzimy uczciwie co zrobić. Jeżeli Twój problem ocenimy jako przedwczesne obawy, nadinterpretację faktów i zdarzeń, powiemy Ci o tym i zarekomendujemy ewentualne dalsze kroki i działania właściwe do przedstawionej sytuacji. A jeżeli uznamy, że sprawa jest poważna, doszło do przestępstwa, pomożemy Ci podjąć właściwą decyzję i wesprzemy  w działaniach. Nie ma sytuacji bez wyjścia, ale każda trudna wymaga rzetelnej oceny i analizy, oraz ewentualnego fachowego wsparcia - Koordynator Grupy ALERT czeka na Twój telefon lub e-mail, by Ci pomóc!

tel.: 690 343 345, e-mail.: kontakt@grupa-alert.pl

 

______________________________________________________________

[i] Kodeks Karny nie posługuje się pojęciem szantażu, stosuje pojęcie „zmuszenia innej osoby do określonego działania”, które ma szerszy zakres pojęciowy niż szantaż w tradycyjnym znaczeniu tego słowa, gdyż obejmuje też stosowanie przemocy. Art. 191 § 1. stanowi, że kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


 

Wojciech Szczurek
Detektyw Koordynator Operacyjny Grupy ALERT

Dodaj komentarz
Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.