STALKING – obsesyjne osaczenie!

 • Agencja Detektywistyczna ALERT w walce ze stalkerami.

  Stalking - przestępstwo przeciwko wolności i bezpieczeństwu.

 

Skąd biorą się stalkerzy i kim są?

Grupa Detektywistyczna ALERT już kilkakrotnie w tym roku pomagała ofiarom stalkingu. A czym jest stalking, który w języku angielskim oznacza niewinne z nazwy “podchody” lub “skradanie się”? Potocznie rzecz ujmując - stalking to forma nękania, znana większości nam głównie z uciążliwego i obsesyjnego nagabywania celebrytów. Ale ofiarami stalkerów nie są tylko osoby znane z tzw. „pierwszych stron gazet” z TV czy social-mediów. Stalkingu może doświadczyć każdy z nas, jest to zachowanie, które jest przestępstwem ograniczającym wolność poprzez stosowanie przede wszystkim przemocy psychicznej, a przejawiać się może w postaci „śledzenia” (częstej, niechcianej obecności w naszej osobistej przestrzeni lub jej otoczeniu, która nie musi mieć wcale formy bezpośredniości). Stalker osacza i nagabuje wybraną osobę według swojego często wyrafinowanego, a nawet infantylnego zaplanowanego działania. Prześladowanie może przybierać różne zachowania w tym wirtualne formy kontaktu jak nękanie telefonami, SMS-ami oraz wiadomościami mailowymi. Może też charakteryzować się działaniami bezpośrednimi jak częste pod byle pretekstem lub bez niego dokonywane wizyty, permanentne przekazywanie niechcianych prezentów, co delikatnie rzecz ujmując jest naprzykrzaniem się w formie, czasie i stylu nieakceptowalnym przez potencjalnych beneficjentów tych działań i co czyni je w rezultacie zaborczymi, wywołującymi strach i poczucie zagrożenia. Działania stalkerów wymierzone są przede wszystkim w prywatność, intymność i spokój ofiary. A nękanie przez stalkera, co nie jest niestety rzadkim przypadkiem może doprowadzić nawet do strat materialnych np. poprzez zmuszenie ofiary do rezygnacji z pracy, dogodnego miejsca zamieszkania oraz skutkować dotkliwymi krzywdami emocjonalnymi. 

Typowy stalker jest co najmniej przeciętnie rozwinięty intelektualnie. Najczęściej żyje samotnie i ma kłopoty w życiu zawodowym poszukuje pracy lub pozostaje bezrobotny. Większość sprawców stalkingu była już notowana za stosowanie przemocy, agresję, nadużywanie alkoholu, awanturowanie się, akty wandalizmu czy nękanie innych ofiar. Dlatego stalkerzy często figurują w policyjnych bazach danych. Jak wskazują statystyki ofiarami stalkingu w dużej mierze są kobiety, a najczęściej stalkerami zostają mężczyźni w wieku 30 – 40 lat, którzy się rozstali ze swoją partnerką. Jednak doświadczenie Biura Detektywistycznego ALERT ujawnia, iż „model ten” może być z goła całkiem odwrotny i stalkerem może być też porzucona kobieta, dziewczyna, zazdrosna koleżanka. Bywa, że ofiarą stalkera jest osoba tej samej płci. Jak od wszystkiego w realnym życiu i tu jest również wyjątek, identyfikowany jako odmiana prześladowania wśród młodzieży, określana jako „bullying”. Często taki młodociany stalker utożsamia się z relacją, jaką uroił sobie w związku z ofiarą, ma ona najczęściej zabarwienie erotyczne lub wręcz seksualne (chociaż nie tylko). Prześladowca cierpi na zaburzenia osobowości, ma skłonność do paranoi i obsesji. Inną znaną postacią stalkingu jest podszywanie się pod ofiarę, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej, zdeprecjonowanie jej w oczach najbliższego otoczenia poprzez zniesławienie lub kompromitację. Dodajmy, iż stalking nie występuje wyłącznie w relacjach osobistych – prywatnych, może także mieć miejsce w pracy i przybierać różne formy prześladowań często mylone z mobbingiem.

Prywatny detektyw radzi jak uporać się ze stalkerem?

Zacznijmy od tego, że ofiary stalkingu powinny przede wszystkim uświadomić sobie zaistniałą sytuację i jak najszybciej rozpocząć poszukiwanie pomocy. Sprawę o prześladowanie należy zgłosić na policję, a także skontaktować się z bliskimi osobami, doradzamy z pełną odpowiedzialnością skorzystanie z usług profesjonalnego biura detektywistycznego, co jest często najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem tego przykrego i dotkliwego problemu. Dobrze jest też podzielić się swoimi obawami z małżonkiem, rodzicami, dziećmi lub przyjaciółmi. Warto także szukać pomocy u psychologa lub psychiatry. Wszystkie te działania powinny zakończyć się profesjonalną pomocą prawną ze strony policji lub adwokata, dzięki czemu sąd wymierzy stalkerowi karę pozbawienia wolności lub nakaże mu zapłacenie grzywny. Dodatkowo w trakcie rozprawy sądowej stalker może dostać zakaz zbliżania się do ofiary.

Stalking w polskim prawie jest uznany za przestępstwo i podlega karze.

Kwestię tę reguluje artykuł 190a Kodeksu karnego, definiując to niebezpieczne zjawisko następująco:

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Przytoczone przepisy jasno określają, z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się osoby, które dopuściły się przekroczenia granic prywatności stosując formę przemocy emocjonalnej. Aby jednak stalking uznać za przestępstwo muszą być dowiedzione jego umyślne powtarzające się zastraszające działania wymierzone w daną osobę, powodujące, że obawia się ona o swoje bezpieczeństwo. Czyli czynności które mają charakter ciągły, realizowany w tzw. dłuższym okresie czasu. Udowodnienie ich i udokumentowanie przez profesjonalną agencję detektywistyczną jest bezspornym działaniem świadomym i nie przypadkowym, co ma bardzo duże znaczenia dla rozstrzygnięć sądowych. Na udowodnienie takiego czy innego zachowania, potwierdzenia lub wykluczenia stalkingu jest dużo sposobów i możliwości. Agencja Detektywistyczna ALERT w wachlarzu swoich narzędzi ma ich wiele, od klasycznej obserwacji po tą wyrafinowaną zaawansowaną technologicznie oraz inne dyskretne i skuteczne metody. Efekt końcowy naszych działań jest zawsze jednoznaczny i oczywisty, bez domysłów i spekulacji, a przedstawione przez nas dowody nie budzą najmniejszych wątpliwości. Bywa, że podejrzenia nie potwierdzają się, ale wtedy również udaje nam się znaleźć przyczynę takiego zachowania. Nie ma sytuacji bez wyjścia, ale każda trudna wymaga rzetelnej oceny, analizy oraz fachowego wsparcia - Koordynator Operacyjny Grupy ALERT czeka na kontakt, by pomóc!

 Tel.: +48 690 343 345;  e-mail: kontakt@grupa-alert.pl siedziba: ul.Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa.

 

Wojciech Szczurek
Detektyw Koordynator Operacyjny Grupy ALERT

 

 

 

Dodaj komentarz
Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.