Prywatny detektyw – przepisy regulujące pracę biura detektywistycznego.

 • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.

  Przepisy a prywatny detektyw

Prywatny detektyw – przepisy regulujące pracę biura detektywistycznego, agencji detektywistycznej.

Każdy obszar działalności, a zwłaszcza taki, który jest związany bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem społeczeństwa powinien być uregulowany stosownymi przepisami prawnymi. Tak też jest w przypadku usług detektywistycznych, którym trudno odmówić intencji zmierzających do zapewnienia przynajmniej poczucia bezpieczeństwa osobistego lub zabezpieczenia się podmiotów gospodarczych przed oszustami i malwersantami finansowymi. Podstawowym aktem normatywnym określającym zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, praw i obowiązków prywatnego detektywa oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych przez biuro detektywistyczne jest ustawa o usługach detektywistycznych tj. z dnia 9 stycznia 2020 r. (Dz. U. Z 2020 r. poz. 129.).

Podstawy prawne wykonywania usług detektywistycznych.

Ponadto na podstawie przepisów ustawy jw. wydano następujące rozporządzenia dotyczące działalności agencji detektywistycznych: rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie składania wniosków o wydanie licencji detektywa tj. z dnia 08 stycznia 2016 r. (Dz. u. Z 2016 r. poz. 99); rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa z dnia 16 grudnia 2013 r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1638); rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa z dnia 3 listopada 2011 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1511); rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa z dnia 9 sierpnia 2004 r (Dz. U. Nr 181, poz. 1879); rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa z dnia 19 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 2283); rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa z dnia 5 listopada 22 r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1557); rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych z dnia 8 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 1160) oraz rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2286). Po lekturze wszystkich powyżej przytoczonych przepisów prawnych obowiązujących obecnie w Polsce, nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości w jakim zakresie, kiedy i dla kogo może pracować prywatny detektyw.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Wojciech Szczurek
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Detektyw Koordynator Operacyjny Grupy ALERT

Dodaj komentarz
Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.