KRAJOWY INSTYTUT KONTROLI BIZNESOWEJ

 

Grupa Detektywistyczna ALERT współpracuje z Krajowym Instytutem Kontroli Biznesowej z siedzibą w Warszawie, instytucją ekspercką i analityczną powołaną w celu realizacji misji wspomagania przedsiębiorców w szeroko rozumianej sferze podatkowej, szczególnie w zakresie rozliczeń podatkowych ze Skarbem Państwa. Działania KIKB ukierunkowane są zawsze na zagwarantowanie sukcesu przedsiębiorcy. Kadra Instytutu składa się m.in. z byłych pracowników resortu finansów i służb państwowych, co gwarantuje jego profesjonalizm i skuteczność. To grupa specjalistów z różnych dziedzin prawa, występujących nie tylko w roli doradców ds. kontroli biznesowej, postępowań podatkowych, ksiąg rachunkowych, ale również reprezentujących klientów przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi czy karnymi oraz wydającymi opinie z zakresu rachunkowości, a także kryminalnej analizy podatkowej na zlecenie sądów, prokuratur i osób prywatnych (przedsiębiorców). Krajowy instytut Kontroli Biznesowej utrzymuje szerokie kontakty z ośrodkami akademickimi, naukowymi i gospodarczymi w Polsce i za granicą.

 

.

Partnerzy
    • Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów