Komornik prosi o ... eksmisję!

 • Skuteczna Agencja Detektywistyczna ALERT.

  Eksmisja możliwa do realizacji.

 

Komornik prosi biuro detektywistyczne o … eksmisję !

W połowie marca zadzwonił do Agencji Detektywistycznej ALERT komornik z rewiru obejmującego swoim obszarem ścisłe centrum Krakowa (oczywiście jako osoba prywatna) i prosił o pomoc w eksmisji lokatorów jednego z lokali. Po dłuższej rozmowie telefonicznej z koordynatorem naszego biura detektywistycznego, okazało się, iż jego partnerka kupiła okazyjnie na licytacji komorniczej – sit! 😉 mieszkanie w ścisłym centrum miasta wraz z lokatorami … Komornik użalał się, iż obowiązujące już drugi rok przepisy covidowe zawiesiły wykonywanie eksmisji, co uniemożliwia „opróżnienie lokalu z osób”, które dodatkowo nie płacą za zajmowane mieszkanie. W tej „bezradności” komornik szukał pomocy „wszędzie” aby kupione mieszkanie można było szybko „uwolnić” od niechianych lokatorów, wyremontować i sprzedać na rynku wtórnym z dużym zyskiem. W takim jednak wypadku, kiedy negocjacje ze „zlicytowanymi lokatorami” nie dają żadnego rezultatu pozostają już tylko (stosowane niestety na rynku) działania na granicy prawa, albo wręcz bezprawne, o których tu pisać nie będziemy.

Rząd chcąc zapobiec kryzysowi w ustawie z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadził art. 15zzu, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie można było realizować tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego, wyjątki stanowiły eksmisje dla osób dopuszczających się tzw. przemocy domowej.

Agecja Detektywistyczna ALERT informuje: nieuczciwi najemcy i oszuści lokalowi już bez tarczy ochronej !

Jak donoszą obecnie niektóre media Sejm (trochę jakby po cichu) zmienił przepisy w tej materii w uchwalonej już i przekazanej do Senatu ustawie. Przychylając sie do licznych postulatów nie tylko osób fizycznych ale także podmiotów gospodarczych, a może przede wszytstkim organizacji samorządowych i aby powróciły stare zasady, wykorzystano do tego celu tzw. specustawę ukraińską. Z inicjatywy ministerstwa sprawiedliwości (uchwalając przepisy dla uchodźców z Ukrainy) zgłoszono poprawkę niejako "przemycającą" zniesienie zakazu eksmisji. Ponadto dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, iż po 30 marca 2022 r., skończył się również tzw. „okres ochronny” zakazujący wykonania eksmisji, który obowiązuje nadal od początku listopada każdego roku do końca marca roku następnego, tzw. "czas zimowy" podczas którego eksmisji do pomieszczeń tymczasowych wykonywać nie wolno. Zatem zmieni się wreszcie obecna, trudna, bo patowa do tej pory, pozycja prawna wielu wierzycieli, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji i w praktyce musieli dotąd utrzymywać nieuczciwych, niepłacących za wynajem lokatorów, często dewastujących zajmowane mieszkania, którzy pomimo istnienia wyroku nakazującego eksmisję, posiadali dokument prawny, który de facto był (z powodu ustawy covidovej) tylko kartką papieru.

Korzystając z okazji przypominamy, że Grupa Detektywistyczna ALERT w pakiecie swoich usług udziela także pomocy w negocjacjach z uciążliwymi lokatorami, najemcami-naciągaczami, tzw. oszustami mieszkaniowymi lub poprostu nieuczciwymi osobami czy podmiotami gospodarczymi, które wynajmując lokal z góry planowały nie wywiązywanie się z umowy najmu, vis: https://grupa-alert.pl/eksmisja-uciazliwego-lokatora-najemcy.html .

Wojciech Szczurek
Detektyw Koordynator Operacyjny Grupy ALERT

 

 

 

Dodaj komentarz
Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.