INFORMACJA – jej wartość i znaczenie.

 • Agencja Detektywistyczna ALERT pomocna w dostarczaniu informacji.

  IINFORMACJA - dostarczanie prawdy!

 

Agencja Detektywistyczna ALERT = rzetelne zdobywanie danych. 

Praktycznie każdy z nas zna powiedzenie, że „Informacja to władza, a władza to pieniądze”. Pieniądze to z kolei posłuch, a pieniądze plus władza to możliwość zmiany rzeczywistości na taką, która spowoduje, że ma się do dyspozycji jeszcze więcej pieniędzy i jeszcze więcej władzy. Tyle o znanej, choć wątpliwej moralnie  sentencji. Jak do tego ma się rzeczywistość? Według jednej z definicji zaczerpniętej z kryminalistyki przez informacje należy rozumieć wszelkie dane (obraz, dźwięk, zapach, liczbę itp.) otrzymywane drogą bezpośrednią lub pośrednią, oddziaływujące na nasze zmysły, dzięki którym człowiek może przeprowadzić bardziej sprawnie swoje zaplanowane przedsięwzięcia. Natomiast informacja w odniesieniu do procesu porozumiewania się to pewien „układ – relacja” pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Zdobywanie informacji to proces pozyskiwania danych, faktów lub wiedzy na temat określonego tematu, osoby, sytuacji lub zdarzenia. Istnieje wiele metod zdobywania informacji, w tym, przy wykorzystaniu analizy danych, bezpośrednim obserwowaniu osób, miejsc lub zdarzeń, rozmów z osobami posiadającymi wiedzę na interesujący nas temat lub związane z nim okoliczności. Korzystania z dokumentów, raportów, artykułów, obrazów i treści z social mediów lub innych źródeł pisanych. Uzyskiwanie informacji może odbywać się poprzez współpracę ze specjalistami z określonych obszarów lub dziedzin życia, wreszcie na pozyskiwaniu jej przy wykorzystaniu specjalistycznych technik detektywistycznych. Co najważniejsze podczas zdobywania informacji istotne jest przestrzeganie zasad etyki oraz przepisów prawnych, aby uniknąć naruszeń prywatności lub nielegalnego pozyskiwania danych. Ponadto co napisano powyżej, informacja może być rzetelna, obiektywna, subiektywna, celowo zniekształcona jako dezinformacja lub tak na koniec po prostu prawdziwa lub fałszywa.

Pozyskiwanie unikalnej wiedzy przez Agencję Detektywistyczną ALERT.

Bez informacji nie istniejemy tak naprawdę, czy tego chcemy czy nie! Jak ważna jest informacja, ta rzetelna i aktualna w dzisiejszym świecie nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Choćby odwołać się do nie tak odległych wydarzeń związanych z mediami w naszym kraju, ale i na świecie, czego dowodem było choćby przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla dziennikarzom, co z kolei może być tak naprawdę pewnym „transponowaniem jej” dla wszystkich tych, którzy potrafią i „dostarczają” prawdę. Dlatego tak ważne jest by w codziennym funkcjonowaniu zarówno tym prywatny, towarzyskim, społecznym ale też biznesowym otrzymywać informacje rzetelne, sprawdzone, by nie tracić czasu, nie popełniać błędów, a co za tym idzie nie tracić pieniędzy. Bo informacja to nie tylko władza, to przede wszystkim wiedza o tym co unikalne, często niejawne, to możliwość uprzedzenia ruchów przeciwników, kimkolwiek by oni nie byli. Na ile to istotne i niezbędne? Niech szczerze odpowie sobie każdy z nas na to pytanie, bo każdy potrzebuje innych informacji do funkcjonowania na co dzień i w dłuższej perspektywie czasu. Agencja Detektywistyczna ALERT jako wyspecjalizowany podmiot właśnie do pozyskiwania informacji to skuteczny (o ile nie jedyny dla wielu) „środekdo zdobycia niezbędnej wiedzy. Oczywiście innego prywatnego detektywa wynajmiemy do udowodnienia zdrady partnerskiej i zebrania informacji potrzebnych w tym zakresie, a inne biuro detektywistyczne zatrudnimy do potwierdzenia działań nieuczciwej konkurencji. Do weryfikacji dużych kontraktów i sprawdzenia uczestniczących w nich kontrahentów będziemy potrzebowali już specjalistów od finansów, giełdy, profesjonalnego wywiadu gospodarczego, który tak naprawdę solidnie i z największą starannością wykonuje niewiele podmiotów w kraju trudniących się usługami detektywistycznymi. Grupa Detektywistyczna ALERT to zespół, który tworzą osoby wyspecjalizowane w pozyskiwaniu każdych z wyżej wymienionych obszarów informacji. To detektywi - wywiadowcy, którzy w przeszłości byli szkoleni jak „opracować osobę” (sprofilować ją), zbliżyć się do niej i wydobyć wiedzę, która jest pożądana. A to wymaga  unikalnych umiejętności i predyspozycji. Nie bez znaczenia jest również dostęp do specjalistycznych, komercyjnych baz danych oraz posiadanie licencji na korzystanie z informatycznych narzędzi agregujących, weryfikujących i porównujących, które są niezbędne do wykonania skomplikowanych analiz i ekspertyz. Jak mówił pewien człowiek „od rzeczy prostych są proste rozwiązania” od trudnych i skomplikowanych – Agencja Detektywistyczna ALERT.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się tego co na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe do uzyskania to zadzwoń, napisz, przyjdź!  Koordynator Operacyjny Grupy ALERT czeka na kontakt, by Ci pomóc! Tel.: +48 690 343 345 ;  e-mail: kontakt@grupa-alert.pl siedzibaul.Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa.

Wojciech Szczurek
Detektyw Koordynator Operacyjny Grupy ALERT

Dodaj komentarz
Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.