Identyfikacja oszustów przez Agencję Detektywistyczną ALERT.

 • Pomoc Agencji Detektywistycznej ALERT w przeciwdziałaniu wyłudzeniom.

  Agencja Detektywistyczna ALERT identyfikuje oszustów.

 Agencja Detektywistyczna ALERT na tropie oszustów proponujących dotacje z Unii Europejskiej.

Od dłuższego już czasu funkcjonują na rynku polskim firmy - pośrednicy, którzy oferują pomoc przy pozyskiwaniu dotacji z Funduszy Europejskich. Wiele z nich to niestety dobrze przygotowani do tej roli oszuści, którzy posługując się mniej lub więcej wyrafinowanymi sposobami wyłudzają głównie od małych i średnich przedsiębiorców opłaty za załatwienie dotacji. „Modus operandi” (czyli sposób działania sprawców) przeważnie wygląda tak, iż przestępcy kontaktują się telefonicznie z właścicielem firmy i obiecują pomoc przy doborze programu i pozyskaniu dofinansowania. Zapewniają, że prześlą niezbędne materiały za pośrednictwem kuriera, któremu należy uiścić opłatę w wysokości od 400 do 600 zł. Po otrzymaniu przesyłki okazuje się jednak, że dostarczone dokumenty można z łatwością za darmo znaleźć w Internecie lub są już dawno nieaktualne. Inny, choć bardzo podobny mechanizm wyłudzenia jest realizowany w taki sposób, że firma „doradcza” przedstawia swoją ofertę telefonicznie i zapewnia, że posiada informacje o atrakcyjnym naborze wniosków. Oszuści podkreślają, że dedykują do pomocy najlepszych analityków finansowych, którzy współpracują z właściwym ministerstwem lub instytucjami, które ogłaszają konkursy. Proponują przesłanie dokumentów do wypełnienia za pośrednictwem kuriera, któremu należy z góry uiścić opłatę „wstępną”, która jak gwarantują będzie do zwrotu jeśli nie uda się pozyskać funduszy. Jednak, po otrzymaniu przesyłki i weryfikacji oficjalnych stron urzędowych okazuje się, że przedmiotowy konkurs nie istnieje, a kontakt z firmą urywa się bezpowrotnie.

I to właśnie na ten drugi opisany wyżej sposób oszuści chcieli wyłudzić pieniądze od jednego z przedsiębiorców województwa mazowieckiego, który jednak wykazał się czujnością, nie zamierzał stać się ofiarą przestępców i zlecił Agencji Detektywistycznej ALERT ustalenie ich danych, by postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości.

Grupa Detektywistyczna ALERT podjęła „grę operacyjną” z hochsztaplerami [1].

Po dopełnieniu prawnych formalności ze Zleceniobiorcą, wytypowani prywatni detektywi z Grupy Detektywistycznej ALERT, asystowali przy każdym kontakcie (telefonicznym i e-mailowym) wcześniej wspomnianemu przedsiębiorcy - Zleceniodawcy Agencji Detektywistycznej ALERT, by instruować go i rekomendować jakich udzielać odpowiedzi, jakie pytania zadawać, by nie spłoszyć oszustów, a wyciągnąć od nich tzw. informacje naprowadzające, które odpowiednio zweryfikowane i przetworzone poprzez przeprowadzone w późniejszym czasie analizy i czynności detektywistyczne  pozwolą na ustalenie danych osób i podmiotów faktycznie stojących za osobami i firmami proponującymi pomoc w uzyskaniu wielkich pieniędzy z funduszy UE. Przy pierwszych kontaktach – oszuści (jak ustalono w późniejszym czasie zawsze jest to kobieta, o miłym głosie, elokwentna, której w rozmowie w tzw. „tle akustycznym” towarzyszą odgłosy innych rozmów telefonicznych, charakterystycznych dla prawdziwego „call center”) wykazują się dużą wiedzą na temat podmiotu do którego dzwonią, ich danych rejestracyjnych i osobowych. Informacje te bez trudno zdobywają przy pomocy ogólnie dostępnych bazach danych, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) czy Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), które z kolei uzupełniane są poprzez firmowe strony internetowe czy portale społecznościowe. Tak przygotowany interlokutor jest dla rozmówcy odbiorcy – bardzo wiarygodny. Rozmowa telefoniczna z  reguły ma charakter niezobowiązujący, mało nachalny co czyni oszusta jeszcze bardziej wiarygodnym, a jego spryt i zastosowana socjotechnika uzyskuje efekt taki, że przedsiębiorca - ofiara obawia się stracić nadarzającą wyjątkową okazję pozyskania dużych środków pieniężnych przy relatywnie małym ryzyku opłaty wstępnej. Po takiej rozmowie wysyłany jest przez oszustów e-mail do ofiary, zawsze „okraszony” odpowiednim logo Unii Europejskiej, oto jej pełna treść:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do dzisiejszej rozmowy telefonicznej, przesyłam dodatkowe informacje dotyczące naszych działań, ukierunkowanych na pozyskiwanie dofinansowań unijnych dla przedsiębiorstw z całej Polski. Nasza propozycja jest nowym rozwiązaniem, z którym jeszcze się Państwo nie spotkali. Łączy ona bowiem dotychczasowe doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowań unijnych oraz doradztwie przedsiębiorcom z wiedzą o zmianach zachodzących w Unii Europejskiej w związku ze skutkami pandemii oraz ochroną przed inflacją w perspektywie na lata 2021-2027. Nową opcją jest program, który będzie finansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Propozycja, jaką kierujemy dla Państwa firmy, pozwoli na znaczne poszerzenie pola działania, osiągnięcie dodatkowych korzyści oraz podniesienie prestiżu. Analitycy, których zatrudniamy mają duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków. Pracowali dla wielu instytucji i uczestniczyli w licznych ekskluzywnych szkoleniach. Z pewnością interesują Państwa środki, jakie można pozyskać oraz to, na co można je przeznaczyć. Dofinansowania w głównej mierze przeznaczone są na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, nowa perspektywa budżetowa jeszcze bardziej to wzmacnia. Pod pojęciem „rozwój" kryje się wszystko to, co pozwala na powiększanie zysków firmy.
Jest wiele rodzajów projektów, które będą podlegały finansowaniu, m.in.:

- rozwój przedsiębiorstwa istniejącego lub otwarcie nowej działalności;
- wyposażenie firmy w środki trwałe;
- zakup sprzętu, maszyn i urządzeń;
- specjalistyczne środki transportu np. auto-laweta, chłodnia;
- prace remontowo-budowlane, modernizacyjne;
- zakup lokalu, remont lokalu, wyposażenie;
- e-usługi, usługi świadczone drogą elektroniczną;
- inwestycje wdrażające innowację w przedsiębiorstwie;
- badania konkurencyjne i rynkowe;
- opracowywanie nowych wzorów przemysłowych;
- korzystanie z doradztwa;
- promocja w kraju i za granicą (reklama, udział w targach);
- stworzenie nowego miejsca pracy, szkolenia kadr;
- cała inwestycja od zakupu gruntu po wybudowanie i wyposażenie np. hali produkcyjnej, domków letniskowych, pensjonatu. 

Oczywiście to są tylko przykłady i podpowiedzi, na co można pozyskać takie dofinansowanie. To Państwo lepiej wiedzą, w którym kierunku chcieliby rozwijać swoją firmę.

 

WARUNKI JAKIE FIRMA MUSI SPEŁNIĆ PRZED OTRZYMANIEM DOTACJI:

- działalność nie może zalegać z opłatami w Urzędzie Skarbowym, ZUS-ie lub KRUS-ie;
- w chwili składania wniosku do urzędu firma nie może być zawieszona;
- właściciel działalności nie może być karany za przestępstwa gospodarcze związane z działalnością;
- trzeba dysponować 15% wkładem własnym do inwestycji.
Kwota jaką można pozyskać z funduszy unijnych uzależniona jest głównie od zakresu Państwa działalności i mieści się w przedziale od 20 000 zł do 1 200 000 zł. Polski Instytut Doradztwa Biznesowego zaprasza Państwa do skorzystania z dofinansowania w ramach programów i funduszy Unii Europejskiej. Bardzo ważne jest, że tego typu dofinansowanie przyznaje się zupełnie bezzwrotne.
Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu programów, a każdy z nich posiada specyficzne wymagania proceduralne. Dlatego oferujemy Państwu pomoc na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie, począwszy od doradztwa przy wyborze odpowiedniego programu, wykonanie odpowiedniej analizy, stworzenie biznesplanu, aż do złożenia wniosku spełniającego wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Cała procedura naszego działania składa się z przygotowania w Państwa imieniu szczegółowej analizy możliwości i dokumentacji, niezbędnej do przedłożenia w odpowiednim urzędzie. Początkowo wysyłana jest do Państwa ankieta dotyczącą działalności Państwa firmy oraz tego, na co chcieliby Państwo uzyskać taką dotację. Na podstawie zebranych informacji - szczegółowo wypełnionego dokumentu - nasi analitycy wykonują dla Państwa ekspertyzę, dobierają program oraz stale kontaktują się z Państwem informując o podejmowanych działania (tzn. jaki program będzie dla Państwa najbardziej odpowiedni oraz gdzie i kiedy odbędzie się konkurs).
Koszt powyższego działania, to jedyne 599 zł brutto. Jest to opłata nieobciążona żadnym ryzykiem, ponieważ nasza firma daje Państwu gwarancję zwrotu poniesionych kosztów w przypadku niedobrania dla Państwa firmy żadnego programu. Jeżeli natomiast zdołamy dla Państwa pozyskać takie dofinansowanie, o czym jesteśmy przekonani, pobieramy 3%-7% prowizji (istnieje możliwość negocjacji, jeżeli dofinansowanie jest powyżej 50 tys. zł), co zostanie z Państwem uzgodnione w kolejnym etapie.

DLACZEGO MY?

Ponieważ pracujemy ze starannie wyselekcjonowaną grupą analityków, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie wynikające z ich przeszłości zawodowej. Większość naszych doradców współpracowała z instytucjami wdrażającymi programy unijne, co pozwala nam gwarantować skuteczność i bezpieczeństwo naszych usług. Doświadczony zespół analityków, doradców i konsultantów uczynił nas ekspertem w ubieganiu się o wsparcie finansowe ze środków unijnych.
Gdy zapoznają się Państwo z informacjami, mam nadzieję na ponowny kontakt. Wtedy szczegółowo będziemy mogli omówić potrzeby Państwa firmy i jak najszybciej rozpocząć starania, aby Państwa firma mogła skorzystać z bezzwrotnego dofinansowania.

Dziękuję za zainteresowanie!
Krajowy Instytut Doradztwa Biznesowego
90-100 Łódź
ul. Postępu 15 lok. 156A

Z wyrazami szacunku, Dział Analiz”

 

W tym miejscu szczególnie chcemy zwrócić uwagę - co od razu powinno wzbudzić podejrzenie po lekturze takiego e-maila. Z pewnością jest to brak identyfikatorów typu Nr NIP czy Nr REGON firmy pośredniczącej oraz brak danych osoby sygnującej taką informacje, które sprowadzone zostało do zdawkowego: „Dział Analiz”. Również po sprawdzeniu adresu w Google Maps (wyżej podany jest celowo przez nas zmieniony) w lokalizacji faktycznie podanej funkcjonują tam co prawda jakieś podmioty, ale żaden o nazwie wskazanej w informacji (również przez nas celowo zmienionej). Co ciekawe przywołany w e-mailu jw.: „program, który będzie finansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji” – faktycznie istnieje o takiej nazwie, ale dotyczy zgoła całkiem innej pomocy, a ich beneficjentami mogą stać się jedynie podmioty spełniające określone kryteria, a sam projekt ma służyć wspieraniu regionów w procesie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 r. Wraz z treścią e-maila zostało do niego załączone przez oszustów oświadczenie, mające służyć za swoiste zabezpieczenie [sic!] przed utratą opłaty wstępnej 😊.  Oto jego treść:

„OŚWIADCZENIE

Dziękujemy za rozmowę z naszym konsultantem. Niniejszym potwierdzamy, że zgodnie z jej treścią, wynagrodzenie za nasze usługi składa się z dwóch części. Pierwsza, wynosząca 599 zł brutto (płatna przy kurierze w momencie dostarczenia dokumentów), dotyczy wykonania dla Państwa pisemnej ekspertyzy oraz skompletowania odpowiednich dokumentów. Druga, wynosząca 3% -7% wartości projektu, płatna jest dopiero po otrzymaniu przez Państwa dofinansowania. W przypadku, gdy: projekt nie otrzyma dofinansowania, wówczas wynagrodzenie w wysokości do 3% - 7% wartości projektu nie przysługuje; wykonawca nie będzie w stanie zaproponować Zamawiającemu żadnego programu, w którym Zamawiający może ubiegać się o dotację, Wykonawca zwraca Zamawiającemu kwotę 599 zł brutto, pomimo podjętych działań. Wszystkie szczegóły precyzuje Regulamin znajdujący się na naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że niniejsze oświadczenie będzie dla Państwa dodatkowym zabezpieczeniem. W razie pytań służymy pomocą.

Z poważaniem, Dział Analiz”

Identyfikacja oszustów przez Agencję Detektywistyczną ALERT oferujących dotacje z UE.

Przestępcy na potrzeby opisywanego oszustwa stworzyli nawet sprawnie działającą stronę internetową, na której można znaleźć linki do RODO, Regulaminu korzystania z usługi prowadzonej w ramach projektu czy polityki prywatności. Jednak po dokładnej analizie tych zapisów wychodzi na jaw, że realizatorem – pośrednikiem projektu i jednocześnie operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest spółka o danych i nazwie zupełnie innych niż ta, pod nazwą której zwrócono się do ofiary – przedsiębiorcy od którego zamierzano wyłudzić środki finansowe. Po skrupulatnej analizie tych danych, wieloźródłowej weryfikacji oraz przeprowadzonym przez Agencję Detektywistyczną ALERT śledztwie detektywistycznym ustalono, że jest to podmiot figurujący co prawda w KRS, ale „martwy” stworzony przez osoby tzw. „słupy”, których dane wykorzystano podstępem do założenia spółki prawa handlowego.  

Podsumowując opisaną sprawę, po wykonaniu wszelkich niezbędnych czynności detektywistycznych, w tym zabezpieczających dowody na popełnienie przestępstwa Grupa Detektywistyczna ALERT sporządziła bardzo obszerne i szczegółowe sprawozdanie końcowe z wykonanych czynności i przekazała je wraz z materiałami Zleceniodawcy. Opierając się na tej dokumentacji nasz Klient będzie mógł bez żadnego dodatkowego zaangażowania złożyć skuteczne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do właściwych organów ścigania.    

Biuro Detektywistyczne ALERT uczula jak rozpoznać oszustwo?

Przede wszystkim profesjonalne firmy doradcze zajmujące się pomocą w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej nie powołują się na wpływy w instytucjach i nie informują o konkursach, o których nie ma wzmianki w oficjalnych źródłach. Jedną z przesłanek podejrzenia o oszustwo może być też brak jakichkolwiek ocen czy opinii na temat przedsiębiorstwa w Internecie, chociaż akurat w opisywanym powyżej przypadku oszuści stworzyli profesjonalną stronę internetową i zadbali także o lipne rekomendacje zadowolonych beneficjentów. Kolejnym ze sposobów weryfikacji może być sprawdzenie numeru telefonicznego, z którego dzwoni rzekomy konsultant, można łatwo to sprawdzić w wyszukiwarce, czy przez innych nie został on uznany za niebezpieczny lub negatywny.

Jeśli zatem zdarzyło się coś, co według Ciebie nie powinno mieć miejsca, może ktoś jest nieuczciwy wobec Ciebie, może naraził Twoją Firmę na duże straty? Nie jesteś pewien/a czy to zgłosić na Policję, zawiadomić Prokuraturę, poprosić o pomoc prawnika? Masz dylemat, że zgłoszenie może być przedwczesne, a może przeciwnie uważasz, iż jest już za późno i nie można nic sensownego w tej sprawie zrobić? Nie zastanawiaj się już dłużej - zrób ten krok!

Zadzwoń do nas !

Wysłuchamy Cię, porozmawiamy szczerze i doradzimy co zrobić. Jeżeli Twój problem ocenimy jako przedwczesne obawy, powiemy Ci o tym oraz zarekomendujemy dalsze działania. A jeśli uznamy, że sprawa jest poważna, doszło do przestępstwa pomożemy Ci i uruchomimy stosowne czynności. Nie ma sytuacji bez wyjścia, ale każda trudna wymaga rzetelnej oceny oraz wsparcia, którego udzielimy natychmiast !

Agencja Detektywistyczna ALERT
tel.: +48 690 343 345 ;  e-mailkontakt@grupa-alert.pl
siedzibaul.Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa

Wojciech Szczurek
Detektyw Koordynator Operacyjny Grupy ALERT

 

_________________________________________

[1] Wszelkie dane dotyczące opisywanego zlecenia zostały zmienione ze względu na obowiązującą nas tajemnicę zawodową, przy czym uzyskano zgodę Zleceniodawcy na dokładne opisanie sprawy – anonimizując nazwy i dane podmiotów w niej uczestniczących – zarówno niedoszłej ofiary jak i oszustów w celu przestrogi dla innych potencjalnych pokrzywdzonych.  

Dodaj komentarz
Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.