Dzień Matki z prywatnym detektywem.

 • Agencja Detektywistyczna ALERT pomaga samotnym matką.

  Dzień Matki z Grupą Detektywistyczną ALERT.

 

„Nie ma jak u Mamy”? … niestety nie zawsze …

Dzień Matki obchodzony jest niemal w każdym zakątku świata. W różnych formach i terminach znajdziemy to święto w kalendarzach ok. 140 krajów. Aż w 63 państwach Dzień Matki celebrowany jest w drugą niedzielę maja i często stanowi on jednocześnie święto Dnia Kobiet. W Polsce Dzień Matki obchodzony jest 26 maja, a początki tego szczególnego święta sięgają aż czasów starożytnych Greków i Rzymian, gdzie kultem otaczano wtedy matki - boginie, symbole płodności i urodzaju. Matka to kobieta, która jest przeważnie rodzicem dziecka / dzieci które mogą, ale nie muszą być jej biologicznym potomstwem. O matkach pisze się peany, wiersze i piosenki które przeważnie mówią o ich trudnej i pięknej roli życiowej. Bywają niestety też „złe matki” choć chciałoby się by był to oksymoron - tak nie jest. Przemoc bowiem nie ma płci, ani stopnia pokrewieństwa, a krzywdy, zbrodnie wyrządzane przez matki bolą chyba najmocniej i co niestety jak pokazują ostatnio media, zdarzają się nader często i potrafią mieć przerażające oblicze. Sprawczyniami tych czynów często są kobiety, które ukształtowały trudne warunki życiowe, ale bywa, że powody utraty uczuć macierzyńskich mają swoje źródła w innych wielu skomplikowanych kompilacjach społecznych, materialnych oraz psychologicznych. Określenie "złe matki" odnosi się do kobiet, które nie wypełniają swoich obowiązków macierzyńskich w sposób właściwy lub odpowiedzialny. Może to obejmować różne formy zaniedbań lub nadużyć. Jednym z nich może być zaniedbanie fizyczne, przejawiające się niewystarczającym zapewnieniem dziecku podstawowych potrzeb, takich jak odpowiednia dieta, higiena, odzież czy opieka medyczna. Zaniedbanie emocjonalne to z kolei brak wsparcia, ciepła, miłości, uwagi i bezpieczeństwa, co może prowadzić do poważnych problemów psychicznych u dziecka. Wreszcie używanie przemocy fizycznej i werbalnej wobec dziecka, takie jak bicie, popychanie, kopanie lub zastraszanie, poniżanie, krytykowanie lub wywoływanie poczucia winy u dziecka. Nadużywanie substancji to kolejna z przyczyn. Matki, które nadużywają alkoholu, narkotyków lub innych substancji, najczęściej nie są w stanie właściwie opiekować się swoimi dziećmi i zapewnić im bezpieczne środowisko. Prowadzi to zwykle do nieprzestrzegania obowiązków rodzicielskich, takie jak brak nadzoru, niewłaściwe zarządzanie finansami czy nieobecność w ważnych momentach życia dziecka. Warto jednak zauważyć, że określenie "zła matka" jest bardzo negatywnie nacechowane i może być krzywdzące. Sytuacje, w których matki nie spełniają swoich obowiązków, często wynikają z trudnych okoliczności życiowych, takich jak ubóstwo, problemy zdrowotne, brak wsparcia społecznego, przemoc domowa lub problemy zdrowia psychicznego. Ważne jest, aby takie sytuacje były rozpatrywane indywidualnie z empatią i zrozumieniem oraz aby poszukiwać rozwiązań, które mogą pomóc poprawić sytuację zarówno matki, jak i dziecka. Wsparcie społeczne, edukacja, terapia i odpowiednie interwencje mogą pomóc w poprawie sytuacji rodzin, gdzie występują problemy z wypełnianiem obowiązków rodzicielskich. Dlatego tak ważny jest nasz czynnik – osób z zewnątrz, które potrafią właściwie ocenić zaobserwowane niepokojące sytuacje i na czas powiadomić właściwe służby o tych patologiach, by uniknąć najgorszego.                                    

Mama zleceniodawcą Agencji Detektywistycznej ALERT.

Nierzadko zdarza się iż klientkami Agencji Detektywistycznej ALERT są właśnie Mamy. Przeważnie zlecenia te dotyczą dzieci, które wdały się w tzw. „złe towarzystwo”, a Mama chce poznać najbliższe otoczenie swojej latorośli by móc skutecznie pomóc i zareagować na zagrożenia, które pojawiają się najczęściej w wakacje, vis: https://grupa-alert.pl/wakacje!-czas-na-wyjazdy-wycieczki-wolnosc!.html. To Mamy też najczęściej dzwonią do Biura Detektywistycznego ALERT, gdy dziecko nagle zniknie - zaginie by podjąć działania poszukiwawcze, pisaliśmy o tym już na naszym blogu, vis: https://grupa-alert.pl/zaginiecia-osob!-co-robic-.html. Wreszcie Mamy najczęściej zgłaszają się po poradę do Koordynatora Grupy Detektywistycznej ALERT z pytaniami, czy symptomy, które zaobserwowały one u swoich synowych / zięciów to już problem czy też przedwczesne obawy, vis: https://grupa-alert.pl/zdrady--trudne-tematy-.html. Zdarza się i tak, że to Mamy są podmiotem naszych zleceń, do których zaangażowały nas zaniepokojone dzieci. A ich zakres jest bardzo różnorodny od choćby podejrzeń uprawiania skrytego hazardu, ulegania manipulacji oszustom matrymonialnych czy też podejrzeń o wplątanie się swojej ukochanej Mamy w działalność pseudocharytatywną, która pod wyrafinowanymi formami stosowanymi przez przestępców często „przebranych za wolontariuszy” drenuje oszczędności jej całego życia, a w skrajnych przypadkach potrafi pozbawić domu, mieszkania, a nawet całego rodzinnego majątku.   

Zdaję sobie sprawę, że dzisiejszy blog wypełniła treść niezbyt radosna i optymistyczna jak na Święto Dnia Matki, ale wychodzę z założenia, że im więcej jest okazji do sygnalizowania problemów i zagrożeń w tej części „blogosfery”, w której głos zabierają prywatni detektywi, tym być może mniej ich będzie w życiu na co dzień, przede wszystkim bez udziału naszych ukochanych Mam.

W imieniu Grupy Detektywistycznej ALERT składam Wszystkim Mamom z okazji ich Święta samych radości i słonecznych dni, a przede wszystkim aby nigdy nie musiały one korzystać z naszej pomocy.

  

Wojciech Szczurek
Detektyw Koordynator Operacyjny Grupy ALERT

Dodaj komentarz
Partnerzy
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT posiada licencję CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Dominikańskie Centrum Informacji partnerem Agencji Detektywistycznej ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem World Association of Detectives
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z narzędzi TrustMate io.
  • KPIG nagrodziło Agencję Detektywistyczną ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IIKD.
  • Profesjonalna Agencja Detektywistyczna ALERT.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem PSLD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT z licencją CH Beck Legalis.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z BES.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z Oferteo.pl.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z PTK.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z DCI.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT członkiem WAD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z opinii z TrustMate.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT korzysta z baz komercyjnych KIPG.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT w strukturach IKD.
  • Agencja Detektywistyczna ALERT współpracuje z KIPG.